Læger "glemmer" at indberette bivirkninger

Der strammes nu op på kravet til lægerne om at indberette de bivirkninger fra medicin, som deres patienterne oplever.

Men kun i ganske få tilfælde giver lægerne besked om bivirkningerne til Lægemiddelstyrelsen, som de ellers har pligt til. Kvalme, diarre, hovedpine og svimmelhed - det er nogle af de gener, som patienterne ofte klager over. De manglende indberetninger skyldes ifølge lægerne, at styrelsens EDB-base er for besværlig at bruge. Det betyder, at andre læger ikke advares mod den risiko, der kan være ved at give deres patienter en bestemt medicin - eller to typer i kombination - selvom problemet måske allerede er konstateret, hos en anden patient. Opfordring til lægerne - Der sker langt fra de fornødne indberetninger til vores registre og vi kan kun indtrængende opfordre lægerne til at indberette alle bivirkninger de bliver bekendt med, siger sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K). Lægerne oplever det som en stor byrde, at de i den travle hverdag skal ind i en særlig database og udfylde en fire-fem siders blanket om bivirkninger, mens venteværelset bugner af patienter. Brugervenlige skemaer Efter en høring i september, lægger Lægemiddelstyrelsen op til, at lægerne skal have mere brugervenlige indberetningsskemaer og at også patienterne selv, skal have bedre mulighed for at indberette bivirkninger. - Det er nødvendigt, så vore registre kan være helt ajour og dermed skærpe andre lægers opmærksomhed, ved brugen af bestemte typer medicin, siger sundhedsminister Jakob Axel Nielsen. Ulykkelig sag I en aktuel sag fra Nordjylland, ophobede en kvinde en dødelig dosis "lykkepiller" i kroppen, formentlig fordi hun samtidig tog medicin mod mavesår. Lægerne advares ingen steder mod den uheldige kombination, og i det konkrete tilfælde var man ikke opmærksom på, at den syge kvindes stærke kvalme kunne skyldes medicinen. Medicin - en gave - Det er ulykkeligt, når sådan noget sker, men vi skal stadig huske på, at medicin er en af de største gaver til menneskeheden, en opfindelse der har reddet os fra megen elendighed, fastslår sundhedsministeren. - Derfor må leve med, at der sker nogle fejl, men samtidig skal vi naturligvis skabe rammerne for at fejl i medicinering reduceres, understreger Jakob Axel Nielsen. Når lægerne indberetter bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, skal producenten undersøge sammenhængen mellem lægemiddel og bivirkning og komme med en redegørelse.