Børnesygdomme

Læger holder øje med mæslinger

Forældre bør overveje vaccination

Vaccination giveren effektiv beskyttelse mod mæslinger, men ikke alle forældre benytter sig af den mulighed.

Vaccination giveren effektiv beskyttelse mod mæslinger, men ikke alle forældre benytter sig af den mulighed.

NORDJYLLAND:Tre tilfælde af mæslinger i København giver Statens Seruminstitut anledning til at bede læger landet over om at være opmærksom på sygdommen. Udviklingen får embedslæge Niels Holm-Nielsen, Aalborg, til at opfordre forældre til at overveje spørgsmålet om vaccination, hvis deres barn ikke er vaccineret. Hovedparten af børn herhjemme er vaccineret, men spørgsmålet om behovet for vaccination giver med mellemrum diskussion. - Når børn er syge, skal man holde øje med udviklingen og være opmærksom på symptomerne på mæslinger. Samtidig synes jeg, at forældre, hvis børn ikke er vaccineret, skal overveje argumenterne for og imod vaccination. Hvis børnene ikke er vaccineret er man ikke herre over, hvornår de eventuelt får sygdommen. Det kan give problemer, hvis børnene f.eks. i forvejen er svækket af anden sygdom, siger Niels Holm-Nielsen. I sjældne tilfælde kan mæslinger føre til hjernehindebetændelse, der kan føre til varige handicap, og i værste fald kan lidelsen være livsfarlig. Staten Serum Instituts vurdering er, at der kun er ringe risiko forbundet med vaccinen. Derimod har instituttet tidligere advaret forældre mod at benytte såkaldte smittekæder, hvor man lader et barn, der ikke er vaccineret, smitte. Niels Holm-Nielsen vurderer, at det, at over 90 procent af alle børn er vaccinerede, gør, at risikoen for smitte ikke er særlig stor. Her skal man nærmest opsøge smittede. På nogle tidspunkter har mæslinger næsten været erklæret for udryddet herhjemme, men med mellemrum har der været udbrud, som er opstået ved, at børn har bragt mæslingevirus med hjem efter ophold i udlandet. Et af de seneste større udbrud af mæslinger opstod faktisk i Nordjylland. Det er fire år siden, hvor antallet af mæslingeudbrud herhjemme nåede et stykke over 20. Her var det et nordjysk barn, der fra udlandet bragte mæslingevirus til Danmark. Barnet nåede - inden mæslingerne blev konstateret - at smitte en del andre børn. I første omgang troede man, at sygdommen var isoleret til de godt 20 nordjyske børn. Men et barn fra Aalborg - der senere viste sig at have mæslinger - blev i februar 2002 indlagt på et hospital i København, hvor det smittede et par andre børn. For få år siden lå Nordjylland lidt under landsgennemsnittet med hensyn til vaccinationer mod mæslinger. Det førte - sammen med udbruddet af de ca. 20 tilfælde af mæslinger - til en kampagne for vaccination, og Niels Holm-Nielsen vurderer, at Nordjylland ikke længere adskiller sig fra den øvrige del af landet.