Læger kræver afklaring til august

Læger vil have en politisk beslutning om sundhedshuse senest 1. august

HJALLERUP/DRONNINGLUND:Hvis et sundhedshus i Hjallerup og Dronninglund skal blive en realitet, er det en forudsætning, at politikerne træffer beslutning om projektet senest 1. august. Det fremgår af et brev med en række forudsætninger og ønsker, som lægernes repræsentanter har sendt til Brønderslev Kommune. Politikerne i Sundhedsudvalget gør i dag status i sagen. Brønderslev Kommune arbejder netop nu sammen med sundhedssektoren i den tidligere Dronninglund Kommune samt regionen på at afdække muligheden for at etablere sundhedshuse i Dronninglund og Hjallerup. Sundhedshusene skal være med til at afhjælpe manglen på læger i den østlige del af Brønderslev Kommune. Arbejdsgruppen består af lægerne Flemming Sommerfeldt og Ole Wang, fysioterapeut Marianne Kongsgaard, to repræsentanter fra Region Nordjylland og kommunens leder af sundhedsområdet Inge Tengnagel. Ud over tidsfristen i august, forudsætter lægerne, at de får mulighed for at opsige de nuværende lejemål, uden at de tilbageværende kollegaer kommer til at hæfte for leje af de tomme lokaler. Lægerne ønsker desuden kompensation for eventuelt dobbelt husleje i forbindelse med flytning. Og de tilføjer, at lokalebehovet skal kunne reguleres i forhold til et eventuelt ændret patientgrundlag. Endelig har de på listen over grundforudsætninger, at der skal være mulighed for opsigelse af lejemålet med tre måneders varsel. Lægernes økonomiske forudsætninger er, at sundhedshusene skal ejes af en fond med brugerrepræsentation i bestyrelsen. De vil højest acceptere en husleje på 800 kroner per kvadratmeter årligt, når alle udgifter er indregnet. Og lægerne vil ikke betale indskud i sundhedshusene. I Hjallerup forudsætter lægerne, at fonden skal købe det eksisterende lægehus, der efterfølgende skal om- og udbygges til sundhedshus. Lægerne gør desuden rede for, hvor mange kvadratmeter de mener, der er behov for i de respektive byer. Fysioterapeut Marianne Kongsgaard, har bidraget med ønsker til et sundhedshus i Dronninglund. Hun ønsker blandt andet, at der samles flere sundhedsprofessioner under samme tag i det nye sundhedshus. Og dette ønsker bakkes op af lægerne, der mener, at der skal være mulighed for arealudvidelse, så andre behandlere kan få lokaler i det eller de nye sundhedshuse. Marianne Kongsgaard ønsker desuden, at huset placeres så der bliver mulighed for udvidelse, at der bliver rigeligt med p-pladser, og at behandlerne får indflydelse på indretning af huset - hun har desuden en række ønsker til fælles faciliteter.