Læger skal holde længere

Det skal være med til at løse problemerne omkring lægemangelen

BRØNDERSLEV:Der skal gøres en indsats for at holde på de praktiserende læger. Det mener i hvert fald social- og sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune, der kommer med forslag til Nordjyllands Amt. Nordjyllands Amt har sendt et udkast til en plan for almen lægepraksis i amtet til høring blandt samarbejdspartnere. Baggrunden er, at amtet i øjeblikket er i gang med at udarbejde en ny plan for almen praksis, og der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra praksissektoren og for Nordjyllands Amt. Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de praktiserende læger, og med udgangspunkt i denne har arbejdsgruppen besluttet at der skal sættes ind på fokusområder som praksisområdeinddeling, fastholdelse og rekruttering i almen praksis i amtet, samarbejde mellem praktiserende læger og kommuner, kvalitetsenheden for almen praksis samt ventetider. Brønderslev Kommunes social- og sundhedsudvalg har på baggrund af den situation, Brønderslev har været - og stadig er i - omkring lægemangel, nogle kommentarer. - I Brønderslev mangler vi jo praktiserende læger, konstaterer formand for social- og sundhedsudvalget, Birgitte Josefsen (V). - Der er mange læger, der ønsker aflastning. Rundspørgen til lægerne viser, at 111 læger er parat til at blive længere på arbejdsmarkedet end planlagt, hvis de får assistance. Muligheden er også Tutur-læger, hvor læger lukker sin praksis op for at have læger i praktik. Birgitte Josefsen siger, at kommunalreformen også kan få indflydelse på læge-området. - Der er sket en ændring på kilometer-grænsen, der er udvidet til 20 kilometer. - De læger, der ønsker det, skal også have mulighed for at holde åbent om aftenen, lørdag og søndag. Her er vi inspireret af tandlægerne, der har ændret deres åbningstider. - Vi må nu se, hvad amtet siger til kommentarerne, siger Birgitte Josefsen.