Læger skal tale, så det er til at forstå

Læger skal tale til deres patienter i et klart og forståelig sprog. Det har professor Srikant Sarangi fra Cardiff University i Wales forsket ihærdigt i, og fra tirsdag kan han også kalde sig adjungeret professor ved Aalborg Universitets Institut for Sprog og Kultur, der hører under Det Humanistiske Fakultet.

Srikant Sarangi har især beskæftiget sig med sprog og identitet i professionelle sammenhænge. Han regnes som en af de toneangivende forskere inden for doktor-patient kommunikation og har igennem flere år forsket i doktor-patient kommunikation i praksis. Han har blandt andet været stærkt medvirkende til, at man er begyndt at indføre kommunikationskurser på lægestudiet for at understrege vigtigheden af, at man som sundhedsprofessionel er i stand til at kommunikere klart og tydeligt, i dagligdags termer, til patienterne. Professor Sarangis tilgang til sprog og kommunikation falder fint i tråd med den problemorienterede, anvendelsesorienterede og tværdisciplinære tilgang, som kendetegner den humanistiske forskning på Aalborg Universitet. Gentagne gange har han være inviteret som oplægsholder på forskningsseminarer og workshops arrangeret af instituttets medarbejdere. Tirsdag kommer han igen for at holde tiltrædelsesforelæsningen kl. 13 på Kroghstræde 3. Ved samme lejlighed indvies det nye forskerskoleprogram, Diskurs og Kultur. Adjungeret professor er en hæderstitel, som universiteter kan tildele personer på højt fagligt niveau, som institutionen ønsker at knytte til sig. Udnævnelsen gælder for fem år. beukel