Læger uenige om vagtordning

Både politikere og praktiserende læger strides om ændring

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den fremtidige vagtlægeordning giver kraftig debat både blandt læger og politikere. Arkivfoto: Grete Dahl

NORDJYLLAND:Går det, som regionens og de praktiserende lægers forhandlere lægger op til, sker der her i foråret en centralisering af vagtlægeordningen. Der vil komme større akutmodtagelser, mens flere mindre vagtlægeordninger vil forsvinde. Ændringen kommer dog ikke til at gå stille af. I de praktiserende lægers organisation er der uenighed. Her har udsigten til, at lægevagten i Farsø forsvinder, bragt flere praktiserende læger i oprør. Hos kommunalpolitikerne i de kommuner, hvor lægevagter efter planen skal nedlægges, er der utilfredshed, og også i de store partier i regionsrådet - Socialdemokraterne og Venstre - er der uro i rækkerne. Mangel på læger - Jeg føler, at forslaget er ved at blive tromlet ned over hovedet på os, siger regionsrådsmedlem Marian Geller (V). Flere af hendes kolleger i regionsrådet har dog i det særlige samarbejdsudvalg for almen praksis været med til at forhandle ændringen. Den ny struktur, der bliver foreslået, indebærer, at lægevagterne i Brønderslev, Brovst, Farsø og Skagen forsvinder. Formanden for samarbejdsudvalget for almen praksis, Anton Kirk Toft (S), siger, at ændringen ikke sker af sparehensyn, men simpelthen for at sikre, at der er vagtlæger nok. Lægemodstand I kommunerne skaber udsigten til, at vagtlægerne i Brønderslev, Brovst, Farsø og Skagen bliver fjernet, modstand, og i Vesthimmerland protesterer flere af de praktiserende læger. - Centralt er der ved at blive truffet en beslutning, som vi er imod. Vi er aldrig blevet spurgt. Min holdning har intet med diskussionen om fremtiden for sygehuset i Farsø at gøre. Men så længe vi har et velfungerende sygehus, kan vi lige så godt udnytte de muligheder, som det giver, siger praktiserende læge Aase Hauge, Farsø. I Farsø holder vagtlægen til ved sygehuset. Aase Hauge har svært ved at se, hvordan lægevagten i Hobro - der årligt har 12.000 patienter - skal kunne overkomme også at dække Farsø-området, der i løbet af et år har omkring 8000 patienter. Det ny forslag betyder, at lægevagten i Brovst bliver nedlagt. Til gengæld er det planen at etablere en lægevagt i Fjerritslev. Efter Aase Hauges vurdering vil den løsning ligge for langt væk i forhold til Farsø-området. - Det er urimeligt, hvis det bemandingsproblem, der er i forhold til Brovst, fører til, at man nedlægger en velfungerende lægevagt i Farsø. Man har argumenteret med hensynet til lægernes sikkerhed, og at de ikke skal sidde alene på en lægevagt. Men i Farsø er forholdene jo ikke som i Brovst, hvor man sidder alene på et nedlagt sygehus. I Farsø sidder vi i et vagtlokale på et sygehus, hvor der er personale, siger Aase Hauge. Stadig hjemmebesøg Det ny forslag betyder, at de svageste patienter stadig vil kunne få besøg i hjemmet, men ellers er idéen, at patienterne skal komme til vagtlægen. I Aalborg, Hjørring og Thisted er det planen i forbindelse med sygehusenes akutmodtagelser at lave lægevagter. Formanden for de praktiserende læger i Nordjylland, Eddie Nielsen, erkender, at der er praktiserende læger, der taler imod ændringen af opbygningen af lægevagtordningen: - Men som forhandlere har vi et ansvar for, at der kan etableres en vagtordning, der kan fungere. Vi må lave ordningen i forhold til det antal læger, der er til rådighed. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med regionen og kommunerne, og det er nødvendigt, at vi ser overordnet på det. Der er mangel på læger. Det er jo vigtigt, at det bliver lavet sådan, at de praktiserende lægerne ikke bruger det meste af deres tid som lægevagt, men også i dagtimerne har tid til patienter, siger Eddie Nielsen. Læger fra Aalborg Han mener, at modstanden nogle steder hænger sammen med lokale interesser og måske også diskussionen om sygehusstrukturen. Problemerne med at bemande lægevagterne betyder, at man nogle gange må hente læger fra Aalborg til yderområderne. Nogle steder vil det ny forslag give en opgradering. Det er tanken i Thisted, hvor det er planen at bemande vagten med flere læger. En læge skal være fast i lægevagten i Thisted, mens en anden læge vil kunne tage ud. - I nogle tilfælde vil en vagtlæge i Thisted kunne køre til Fjerritslev og der tage mod patienter fra det område, nævner Eddie Nielsen. Stemmer imod Regionsrådet får formentlig i marts forelagt forslaget til ny struktur. Socialdemokraten Vagn Olesen har gjort op, at han ikke kan stemme for: - Forslaget vil forringe situationen i de tyndt befolkede områder. Det er urimeligt, hvis f.eks. forældre med et sygt barn skal køre 40 kilometer for at nå frem til vagtlægen. Risikoen ved forslaget vil være, at folk i højere grad end nu ringer 112. Jeg tror ikke på, at det ikke kan lade sig gøre at bevare den nuværende ordning. F.eks. har jeg fra Vesthimmerland hørt, at der hos lægerne er god interesse for at tage vagter i Farsø, siger Vagn Olesen. Han mener i stedet for, at regionen skulle gøre en indsats, så borgerne i højere grad lærer at bruge lægevagten rigtigt og ikke foretager unødvendige henvendelser. Regionsrådsmedlem Per Nielsen (V), der er medlem af samarbejdsudvalget for almen praksis, mener, at det er nødvendigt at gøre noget i forhold til den nuværende lægevagtordning: - Det er nødvendigt at få antallet af vagter bragt ned, og vi er under tidspres. Det er en kompliceret opgave at lægge planerne. Men jeg har ikke endnu konkret taget stilling til, hvordan ændringerne bør ske, siger Per Nielsen. I diskussionen om de mindre lægevagter påpeger han, at det ikke nu er sådan, at de er fast bemandet uden de praktiserende lægers normale arbejdstid.