Lægers bijobberi nedbringer ventelister

Ventelisterne nedbringes og de få lægeressourcer strækkes, når læger bijobber. Så der er ingen grund til at have ondt af, at læger tjener en ekstra skilling ved at bijobbe på et privathospital, mener professor.

NORDJYLLAND: Tværtimod bidrager det positivt til både at nedbringe ventelisterne og udnytte de knappe lægeressourcer, siger Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. - Det er med til at nedbringe ventelister, at lægerne tager en ekstra tørn på privathospitalerne, hvor ventelisteoperationerne er altdominerende. Hvis der alternativt ikke er penge til at lade dem arbejde over og høvle ventelister af i det offentlige, så er det jo netto en fornuftig ting, at de er villige til at gøre det i anden sammenhæng. Venstres sundhedsordfører, Jørgen Winther, opfordrer ligefrem flere læger til at tage en ekstra tørn på et privathospital. - Jeg ser gerne, at så mange læger inden for det offentlige sygehusvæsen som overhovedet muligt tager bijob inden for det private sygehusvæsen, når der er lange ventetider. En undersøgelse fra Amtsrådsforeningen viser, at 14,4 procent af lægerne har en bibeskæftigelse, hvilket Kjeld Møller Pedersen betegner som relativt få. Antallet af læger med bibeskæftigelse er samtidig faldt fra 18,2 procent i 1998. Kjeld Møller Pedersen ser ikke nogen grund til, at lægerne ikke skulle bijobbe mere, forudsat de bestrider deres hovedjob fornuftigt, og at der er ikke er en konflikt mellem hovedjobbet og bijobbet. - Tværtimod må man sige, at det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, fordi det er med til at mindske knapheden på speciallæger. På grund af vagtforpligtigelser er mange af lægerne i nogle perioder i stand til at samle en til to uger, hvor de bare afspadserer. Der må man sige, at det er decideret tåbeligt, hvis man ikke udnytter dem, der gerne vil bruge tiden til at lave noget. Socialdemokratiets sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen, ser dog ingen grund til at anbefale lægerne at bijobbe på privathospitalerne. - Jeg så hellere, at lægen blev i sin offentlige hovedbeskæftigelse, og fik større mulighed for at gøre sit arbejde der, i stedet for at vedkommende kigger sig om efter ekstra arbejde, fordi de ikke synes, at de udfører nok i det offentlige.