Lægesekretærer ikke dovne

EFFEKTIVITET:Som så mange andre lægesekretærer er jeg også frustreret over udtalelser om, at lægesekretærerne i Nordjyllands Amt ikke er effektive nok. Jeg vil give Per Christiansen ret i, at der kan effektiviseres en del i lægesekretærarbejdet, men jeg kan ikke se, hvordan man skal kunne effektivisere journalsystemet med den IT-software vi anvender i dag. Per Christiansen nævner, at digital diktering kan reducere lægesekretærernes skrivearbejde. Nej, det er ikke korrekt, der vil stadig være den samme mængde skrivearbejde uanset om dikteringen er digital eller analog, ordene er jo de samme, det er andre ting, der skal til for at hjælpe lægesekretærerne: For mig at se mangler vi i høj gradm at den Elektroniske Patientjournal samt et avanceret bookingsystem bliver indført hurtigst muligt, idet det meget forældede system med papirjournaler og papirkalendere besværliggør lægesekretærernes arbejdsgang i en grad som koster meget tid. Systemet med papirjournaler betyder, at en journal kun kan være et sted ad gangen, hvis EPJ er som jeg forventer, kunne vi spare fremfindings-, arkiveringstid samt være mange som arbejdede i samme journal på samme tid, således kunne både den læge/sygeplejerske der har kontakten med patienten samt den lægesekretær, som skriver journalen anvende oplysningerne samtidigt, og hvis EPJ er opbygget således at man nemt kan genbruge oplysninger fra tidligere journaloptagelser, f.eks. oversigten over tidligere hospitalskontakter ville det spare lægesekretærtid. Jeg har tidligere arbejdet i lægepraksis med et program, hvor dels skrivearbejdet i selve journalmodulet er lettere, dels er der direkte adgang til patientens medicinjournal, til laboratoriejournal, mikrobiologi samt hospitalskontakter, breve til andre instanser skrives i systemet, hvorved patientens data umiddelbart fremgår af brevet hvorved risiko for fejl minimeres. Systemet med papirkalendere er ligeledes besværligt og tidkrævende og betyder at kun 1 person kan give tider til ambulante patienter og undersøgelser ad gangen. At Per Christiansen foreslår, at kommunikationen med lægepraksis skal mindskes, kan jeg ikke se det fornuftige i, idet det vil bevirke, at de praktiserende lægers arbejde med patienterne vil blive vanskeliggjort, da de praktiserende læger har brug for information om hvilken behandling patienterne har fået på sygehuset, resultater af de foretagne undersøgelser, samt hvilken behandling sygehuset anbefaler efterfølgende. Får de praktiserende læger ikke denne information kan det betyde manglende kontinuitet i patienternes behandling og medføre at patienterne ikke får den optimale behandling eller information. Desværre er det for tiden et problem at vi ikke kan videregive patientoplysningerne tilstrækkeligt hurtigt da det igennem lang tid ikke har været muligt at besætte de ledige lægesekretærstillinger på afdelingen, idet der ikke er ledige lægesekretærer i området. Jeg ved, at IT-systemet i lægepraksis er et meget mindre kompleks program end det, der er nødvendigt for et sygehus, men jeg må sige, jeg blev chokeret over, at sygehusenes softwareopbygning er så opdelt, så lidt brugervenligt og usammenhængende at arbejde med i forhold til det jeg har arbejdet med tidligere. Nej, det er ikke lægesekretærerne, som er dovne, men den IT-mæssige udvikling som ikke er tidssvarende, hvilket jo også fremgår af den redegørelse, som økonomiudvalget har udfærdiget, idet man jo her henviser til at problemerne løses på sigt, d.v.s. ultimo 2008, hvor man forventer at EPJ er indført på de kliniske afdelinger. Ja, det er lang tid at kunne forvente at skulle påtage sig ekstraarbejde/overarbejde for blot at klare det mest nødvendige. Med hensyn til ansættelsen af kontorassistenter er jeg meget positiv overfor dette, jeg er sikker på der er mange dygtige kontorassistenter, med hver deres speciale, ansættelse af kontorassistenter vil dog kræve en grundig oplæring i sundhedsfagets terminologi samt de forskellige kodninger af diagnoser, operationer, undersøgelser og behandlinger. Jeg vil meget gerne byde dem velkommen på min arbejdsplads. En omskoling/oplæring vil dog betyde at uddannede lægesekretærer må lade andet arbejde ligge i oplæringsperioden, før afdelingerne kan få tilstrækkelig hjælp fra den nye arbejdsgruppe, det vil desværre ikke løse det akutte behov vi har for at få indhentet de mange timers arbejde, der hober sig op på grund af længere tids underbemanding.