Lægeskepsis over for nyt medicinstudium

Lægeuddannelse i Aalborg kan godt udsættes, mener rektor. Men han vil dog gerne i gang hurtigst muligt

Aalborgs Universitets planer om at sætte et lægestudium i gang allerede i 2005 bliver mødt med skepsis hos en gruppe af overlæger ved Aalborg Sygehus. Blandt dem Karsten Nielsen, som udover at være overlæge på sygehuset også er formand for Foreningen af Speciallæger (FAS), der omfatter alle danske overlæger. - Vi kan ikke se, hvordan man rent praktisk kan løfte opgaven med at etablere en forskningsbaseret undervisning på lægestudiets første del i Aalborg, siger Karsten NIelsen. Han tilføjer, at der er bred enighed blandt sygehusets læger om, at man bør etablere et fuldt udbygget andendels medicinstudium i Aalborg - men det behøver ikke at føre til, at man etablerer et helt medicinstudium i Aalborg eller rører ved at den nuværende status for Aalborg Sygehus som universitetssygehus i tilknytning til Århus Universitet. - Vi kan se, at man på de tre danske universiteter, hvor man i dag uddanner læger, at det er meget svært at få kvalificerede undervisere i typiske førstedelsfag som bl.a. anatomi, fysiologi, biokemi, biofysik og farmokologi. Og det er ikke nok bare at ansætte undervisere.Man skal huske på, at også i disse fag skal undervisningen være forskningsbaseret, så der skal være et lokalt forskningsmiljø, påpeger Karsten Nielsen. Kun mangel på speciallæger Det er en misforståelse at tro, at det vil hjælpe på den nuværende mangel på speciallæger, såfremt man begynder at uddanne læger ved Aalborg Universitet, mener Karsten Nielsen. - Hvis man teoretisk forestiller sig, at Aalborg Universitet begynder at tage imod medicinske studenter i 2005, vil de første kandidater kunne være færdige i 2012 og de første nordjyske speciallæger færdige i 2020. Men til den tid vil der ikke mere være mangel på speciallæger i Danmark, hvis man skal gå ud fra de nuværende prognoser. Der er jo ikke generel lægemangel i dag Danmark. Vi mangler ikke yngre læger, men der er mangel på speciallæger. Og det er et helt andet problem, som vi ikke løser med en ny lægeuddannelse i Aalborg, siger Karsten Nielsen. Han tilføjer, at man forlængst har øget optaget af studerende ved landets tre universiteter, som uddanner læger. Men da det tager knap en halv snes år at uddanne en speciallæge, efter at en læge har fået sin kandidateksamen ved universitet, varer det også adskillige år, inden de mange reservelæger, som i dag arbejder i en uddannelsesstilling, er blevet færdigeuddannede som speciallæger. Intet kompromis På Aalborg Universitet understreger rektor Jørgen Østergaard, at der ikke skal gås på kompromis med fagligheden i den nye lægeuddannelse, som Aalborg Universitet vil oprette. - Det er ikke altafgørende for os, at komme i gang med lægestudiet i 2005. Hvis det er nødvendigt at udskyde starten til 2006 for at sikre det faglige indhold i uddannelsen gør vi det. Men vi lægger stor vægt på, at komme i gang med en lokal nordjysk lægeuddannelse så hurtigt som det er praktisk muligt, fastslår Jørgen Østergaard. Han forklarer, at for at sikre at det faglige indhold af den kommende lægeuddannelse er i orden, har Aalborg Universitet nedsat en gruppe overlæger fra bl.a. Aalborg Sygehus, der skal rådgive universitetet i tilrettelæggelsen af den kommende lægeuddannelse. - Vi vil lægge stor vægt på hvad denne gruppe læger når frem til, siger Jørgen Østergaard. Han understreger, at når den kommende nordjyske lægeuddannelse bliver en realitet, vil Aalborg Sygehus naturligvis blive tilknyttet Aalborg Universitet som universitetssygehus og ikke som i dag universitet i Århus. - I dette spørgsmål har vi meget stor støtte hos sygehusets ejer - Nordjyllands Amt, påpeger universitetsrektoren. - Jeg vil gerne tilføje, at jeg da sagtens kan forstå, at der er fagfolk, der er skeptiske overfor en ny lægeuddannelse i Aalborg. Sådan er det jo ved alt nyt. Da jeg var ved til at starte ingeniøruddannelserne op i Aalborg for 30 år siden, var der mange af datidens fagfolk, også her fra Nordjylland, der mente, at der ikke var behov for at uddanne ingeniører i Nordjylland. Men tiden har jo vist, at det har haft stor betydning for Nordjylland med en lokal ingeniøruddannelse, og det også få stor betydning for Nordjylland med en nordjysk lægeuddannelse, siger Jørgen Østergaard.