Sundhedsvidenskab

Lægestuderende frivilligt til Aalborg

Lægestuderende i Århus kan glemme al frygt for tvangsflytninger. Det bliver nemlig frivilligt, om de vil tage de sidste to og et halvt år af deres uddannelse på Aalborg Sygehus.

Det er resultatet af en række forhandlinger mellem studieledelsen på Aarhus Universitet og de lægestuderende. En endelig aftale er endnu ikke helt på plads, men stridens kerne - hvorvidt de studerende skal kunne tvinges til Aalborg - er der enighed om. - Det skal være frivilligt for de studerende, om de vil til Aalborg. De studerende har overbevist mig om, at der ikke kommer noget godt ud af at tvinge dem derop, siger Søren Mogensen, dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Denne holdning er der tilfredshed med blandt de studerende. - Det er dejligt, at vi har nået så store fremskridt, at vi ikke længere skal diskutere tvang eller ej. Nu kan vi fokusere mere positivt på, hvordan vi får gjort uddannelsen i Aalborg attraktiv for de studerende, siger Mikkel Fode, uddannelsespolitisk ordfører for Foreningen af danske Lægestuderende. Både han og Søren Mogensen er sikre på, at studerende vil vælge at tage nordpå af egen fri vilje, selv om det sandsynligvis vil koste Aalborg Sygehus studiepladser de første år. - Men det er vigtigere, at det er gode, tilfredse studerende, der kommer til Aalborg, siger Søren Mogensen. - I den aftale, vi har med Aalborg Sygehus, er der jo heller ikke sat tal på, hvor mange studerende det drejer sig om. Vi har givet tilsagn om, at vi vil rulle den sidste del af uddannelsen til Aalborg, og det skal vi i gang med nu, siger han. Mens de nuværende lægestuderende på Aarhus Universitet frit vil kunne vælge mellem Århus og Aalborg de sidste to og et halvt år af uddannelsen, vil kommende studerende sandsynligvis ikke få samme valgmulighed. iben.kragelund@nordjyske.dk