EMNER

- Lægestuderende reagerer som om de skal til et uland

Studerende fra Århus får ingen hjælp fra Helge Sander (V)

AALBORG:De medicinstuderende ved Aarhus Universitet, der ikke vil tage anden del af deres lægeuddannelse i Aalborg, skal ikke regne med hjælp fra videnskabsminister Helge Sander (V): - De unge reagerer næsten ligesom de skulle sendes til et uland. Jeg kan godt forstå, at det er svært for folk med familie, der måske skal sendes fra København til Ringkøbing - men Århus-Aalborg er 118 kilometer langs motorvejen. Nu må de altså stoppe, lød den kontante kommentar fra ministeren, da han mandag mødtes til duel med Socialdemokraternes videnskabsordfører Rasmus Prehn på Aalborg Universitet (AAU). En meget fredelig duel blev det, for Helge Sander er ”den flinkeste mand i regeringen overhovedet” mente Rasmus Prehn. De to glædede sig i fællesskab over udsigten til kraftigt stigende bevillinger til universiteterne de kommende år som led i globaliseringsaftalen. Flere tilhørere beklagede sig over ministeriets stadigt mere detaljerede styring af universiteterne, en talte ligefrem om sovjetisering. Dét brød Helge Sander sig ikke om: - Den sammenligning er fuldstændig malplaceret og helt ude af trit med virkeligheden. Også Rasmus Prehn opfattede det som en lige frisk nok provokation. Ministeren og ordføreren gjorde begge meget ud af at understrege, at de har lyttet til og imødekommet mange af de indsigelser, der er kommet til udkastene til en ny universitetslov. Udkastene er blev beskyldt for at være meget detaljerede. Det skyldes ikke ondskab, men måske nidkærhed hos nogle embedsmænd, mente Rasmus Prehn. Helge Sander forklarede, at alle partier bag forliget har haft indflydelse på udkastet, og derfor var det måske blevet vel detaljeret. - Men hovedparten af indvendingerne er også blevet imødekommet, understregede han. Endnu mangler nye lovgivning for samarbejdet med udenlandske universiteter. Til det arbejde fik de to politikere et ønske med hjem fra AAU’s rektor Finn Kjærsdam: - Hold jer til en generel lov, så vi skal modtage lige så mange i alt, som vi selv sender ud. Det duer ikke, hvis vi skal have ligevægt med hver enkelt andet universitet.