Lægevagt beskæres fra 1. april

VESTHIMMERLAND:Fra 1. april bliver lægevagten i Farsø forringet, og det samme gør arbejdsforholdene for lægerne. Her er der nemlig planlagt en ny vagtordning, som indebærer, at den læge, der møder ind på vagt i Farsø klokken 17, skal forlade konsultationen senest klokken 19 for at køre til Brovst. Her skal lægen tage imod patienter fra klokken 20 til 21, før vedkommende kører tilbage til Farsø igen, hvor vagten slutter klokken 22. Baggrunden er, at det er svært at få besat vagterne i Brovst, og da regionen har planer om at nedlægge lægevagten i både Brovst og Farsø, vil man i en periode lade vagtlægerne fra Farsø bruge noget af tiden i Brovst og løse problemet med dækningen på den måde. Det er tænkt som en midlertidig ordning, indtil begge lægevagter lukkes og erstattes af en vagt i Fjerritslev. Konstruktionen huer dog ikke de praktiserende læger i Vesthimmerland. - I en tid med lægemangel er det ressourcespild, at lægen skal bruge en stor del af sin vagt på at være langturschauffør med lejlighedsvist lægearbejde, mener Aase Hauge, der er praktiserende læge i Farsø. For patienterne i Vesthimmerland betyder den planlagte ændring, at de mister den sene konsulation. I dag plejer man at kunne træffe vagtlægen både mellem klokken 17 og 18 og igen fra klokken 21 til 22.