EMNER

Længe leve puljeordningen Kyllingen

BUDGET 2003: Længe leve Kyllingen. Det er vi mange børn og forældre, der ønsker. Vi forældre oplever hver dag, hvor glade og trygge vore børn er i puljeordningen Kyllingen, hvor personalet har overskud til omsorg og gør deres yderste for at skabe en spændende hverdag for børnene. Kyllingen har snart eksisteret i 10 år, og mange børn har efterhånden fået en god og tryg start her med daglig kontinuitet i både omgivelser og omsorgspersoner. På grund af sit gode renomé er der i dag forældre på venteliste, som ønsker deres børn passet i Kyllingen. Derfor er det med beklagelse, vi ser socialforvaltningens oplæg til besparelser på området, hvor det indstilles at nednormere hver af puljeordningerne med tre børn. Hvis man fra politisk side ønsker at gennemføre denne besparelse, fjerner man det økonomiske fundament for puljeordningen Kyllingen. En puljeordning er et privat initiativ, som hvert år tildeles et fast tilskud fra kommunen i forhold til det antal børn, der passes i ordningen. Dette tilskud skal dække alle puljeordningens udgifter. Da de faste udgifter er en stor del heraf, vil det være fatalt for Kyllingen, hvis normeringen nedsættes med tre børn. Allerede forrige år aftalte man frivilligt en midlertidig nedsættelse med to børn. Det nye forslag vil betyde fem børn, der mangler i budgettet, for at Kyllingen kan føres videre med det kvalitietsniveau, den står for i dag. Er det virkeligt det, man ønsker? Vil man ødelægge en velfungerende pasningsordning, som drives til både børn og forældres store tilfredshed? Hvis man ønsker børnefamilier eller endog tilflyttere til kommunen, er et af kriterierne netop velfungerende tilbud om børnepasning, som man kan føle sig tryg ved. Men børneområdet er åbenbart fortsat et af de områder, hvor man i Brovst Kommune år efter år vil finde besparelser. Kære politikere - tænk jer godt om, inden I trækker tæppet væk under et godt og indarbejdet pasningstilbud.