Længere kø i venteværelset

Køen i venteværelserne til de praktiserende læger bliver stadig længere. Vi går nemlig meget mere til lægen end før, og samtidig stiger manglen på de praktiserende læger støt og roligt år for år, så der i øjeblikket mangler 16 praktiserende læger i Nordjylland.

En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at danskernes besøg hos den praktiserende læge er steget med 23 pct i tiåret fra 1994 til 2003. - Vi kan behandle flere sygdomme bedre, da vi har fået flere midler til vores rådighed. Men for at kunne tilbyde patienterne denne bedre behandling kræver det, at patienterne møder til hyppigere kontrolbesøg, end man gjorde for år tilbage, forklarer Eddie Nielsen, Aalborg, der er formand for de praktiserende læger i Nordjylland. I dag kommer eksempelvis patienter med hjertekarsygdomme og den aldersrelaterede diabetes-2 i livslang behandling med regelmæssige lægebesøg, så patienterne kan få kontrolleret kolesterol og blodtryk og få justeret deres medicin løbende efter de resultater, som blodprøverne viser. - Den forbedrede behandling af store folkesygdomme som bl.a. hjertekarsygdomme er således en del af forklaringen på det stigende antal konsultationer hos de praktiserende læger. Men dertil kommer, at der gennem de seneste ti år også er blevet lagt mange nye opgaver ud til de praktiserende læger, fortsætter Eddie Nielsen. Indlæggelsestiden på sygehusene er i dag skåret meget langt ned. Det betyder, at patienterne udskrives meget hurtigt fra sygehusene i forhold til, hvad der var standarden for år tilbage. De stadig kortere indlæggelsestider har naturligvis forbedret sygehusenes økonomi, men det medfører flere besøg hos de praktiserende læger. - Vi udfører eksempelvis betydeligt flere kontroller efter operationer med sårskift og lignende end vi gjorde for år tilbage, beretter Eddie Nielsen. Desuden er nutidens børnefamilier ikke vant til at håndtere syge børn på samme måde som forældrene var førhen. Netværket mellem generationerne er ikke så tæt som tidligere, så mange forældre har ikke lært af deres egne forældre, hvad man skal gøre, når barnet er sygt. Mange forældre oplever også et stort pres for, at børnene kan blive raske så hurtigt som muligt, så forældrene hurtigt kan komme på arbejde. Endelig spiller manglen på speciallæger på sygehusene også en rolle. - Selv om ventelisterne er blevet kortere, er der for nogle lidelser stadig ret lange ventetider. Der må de praktiserende læger jo så yde den bedst mulige behandling vi kan tilbyde, indtil patienterne kan blive tilset af en specialist. Eksempelvis er der jo ret stor mangel på psykiatere her i Nordjylland, og det betyder, at mange praktiserende læger behandller psykiatriske patienter i større omfang, end de ellers ville have gjort, forklarer Eddie Nielsen. - Endelig har befolkningens aldersfordeling nok også en betydning, påpeger Eddie Nielsen. Der bliver stadigt flere ældre i den danske befolkning, og de ældre går hyppigere til egen læge end de yngre.