Længere til børnehaven

På trods af at det godt kan løses i lokalområdet

Tid­li­ge­re har fa­mi­li­en Kun­ne­rup fra Vest­bjerg luf­tet util­freds­hed med, at de­res yng­ste skal gå i bør­ne­ha­ve i Tyl­strup. Foto: Mar­tin Dam­gaard

Tid­li­ge­re har fa­mi­li­en Kun­ne­rup fra Vest­bjerg luf­tet util­freds­hed med, at de­res yng­ste skal gå i bør­ne­ha­ve i Tyl­strup. Foto: Mar­tin Dam­gaard

DET NY AALBORG: Forældrene til seks-otte børn i Vadum, som skal til at gå i børnehave, skal ud på en køretur, inden de kan sige goddag til de nye legekammerater på stuen. De skal begynde i børnehaver i Nørresundby, fordi der ikke er flere pladser i Vadum. Det har et flertal i den kommende Aalborg Kommunes familie og socialudvalg besluttet. Men udvalgets medlem, Anne-Dorte Krog, synes, det er en dårlig ide. - Vi skal finde en midlertidig lokal løsning, og hvis der er tale om et permanent problem, skal vi finde en varig løsning, siger hun. Rådmand Mai-Britt Iversen (S) oplyser, at børnehaverne i Vadum har været fleksible, men er nu proppet til bristepunktet. Men Anne-Dorte Krog mener, at det med smidighed og forudseenhed som værktøjer er muligt for den ny Aalborg Kommune at lade pasningsdistrikter for børnehavebørn følge skoledistrikter - uden at det får kommunen til at gå rabundus. - Vi ved et halvt år i forvejen, hvor mange børn der skal passes i de forskellige børnehaver. Hvis vi går tæt på tallene og tilpasser personalenormeringen, så kan vi undgå, at forældre skal køre til andre byer for at få passet deres børn, siger hun. Det sker også på baggrund af på artiklerne i NORDJYSKE mandag om, at de nye distrikter for børnepasning bliver større, når Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg kommuner bliver til ét kød og blod. Aalborg Kommunes nuværende otte distrikter bliver i den ny kommune reduceret til syv, som oven i købet også skal omfatte de tre øvrige kommuner. Forvaltningschef Hans Christian Mariegaard oplyser, at ingen partier under forhandlingerne om storkommunens budget 2007 har bedt om en udregning for, hvor dyrt det vil være at lade børnehave- og skoledistrikter følge hinanden. Tværtimod var der hos nogle politikere ønske om at se på endnu større distrikter. Men Anne-Dorte Krog mener, at de små distrikter kan indføres uden at åbne den store tegnebog. - Vi kan hvert halve år tilpasse normeringen efter børnetallet. Vi har mange pædagogmedhjælpere og vikarer, som ikke er ansat på fuld tid. Derfor kan vi justere normeringen ved at øge deres arbejdstid fra eksempelvis 25 til 27 timer om ugen, siger hun. Og når det er den fysiske plads, der mangler, så skal der bygges nye institutioner om nødvendigt. - Der er områder som Nibe og Aalborg vest, hvor befolkningsudviklingen kræver det. Andre steder er det et forbigående behov, som kan løses med en pavillon eller benytte et dagplejerum. I Vestbjerg klares problemet med en lille hytte med ordentlige toiletforhold i en skov, som børnehavestuerne besøger på skift, forklare hun. Dog er det ikke alle steder muligt at bygge nyt. Hans Christian Mariegaard oplyser, at i områder i Aalborg er det end ikke muligt at finde en egnet ledig grund. - I princippet skal man have det samme tilbud på landet og i byen. Men i byen er det almindeligt, at børnehaveklasser får børn fra flere børnehaver, og at man på én vej skal gå i én skole, mens man på nabovejen hører til en anden skole. I en landsby relaterer man til én skole, siger Anne-Dorte Krog.