Socialforsorg

Længst muligt i eget skidt?

Længst muligt i eget hjem eller længst muligt i eget skidt?

Det bliver sværere og sværere for svækkede ældre at få hjælp til rengøring og personlig pleje. Den ny socialminister Benedicte Kiær (K) har en væsentlig opgave foran sig: Landets (og kommunernes) finanser er pressede og samtidigt kommer der flere ældre, der får brug for hjælp i hjemmet. Telefonerne kimer allerede i Ældre Sagens Rådgivning med ældre og pårørende, der føler sig truede af kommunale nedskæringsplaner eller allerede har fået frataget deres hjemmehjælp. Kommuner som Allerød, Slagelse, Vesthimmerland, Vejle, Odder, Silkeborg og Kolding skærer allerede i hjemmehjælpen og flere kommuner følger snart efter. Især én kommune skiller sig ud med en principiel sag. Kolding kommune har besluttet, at det kun er de borgere, som er helt ude af stand til selv at klare sig, som kan håbe på at få hjælp til rengøring eller personlig pleje. Normal praksis er, at hjemmehjælp også gives til dem, der kun meget vanskeligt kan udføre opgaver på egen hånd. Hvorfor er den detalje nu vigtig? Den ny praksis i Kolding betyder, at hundredvis af borgere har fået frataget hjemmehjælpen. Flere følger efter, efterhånden som kommunen får kigget på de tusinder af visitationer med nye briller. Den humane tanke bag hjemmehjælpen om længst muligt i eget hjem er desværre ved at blive erstattet af længst muligt i eget skidt. Ældre Sagen har klaget til Statsforvaltningen over Koldings ny måde at visitere ældre til hjemmehjælp på. Vi mener ikke blot, det er uanstændigt, at ældre og handicappedes sidste år skal ende i en stille kamp for at holde skidtet nede i hjemmet. Det er også en ulovlig fortolkning af loven. Vi opfordrer socialministeren til at tage afstand fra praksis i Kolding Kommune. Der er en høj risiko for, at de drastiske nedskæringer i hjemmehjælpen breder sig som en steppebrand til andre kommuner. Det må være et krav til kommunernes selvstyre, at man ikke fortolker lovgivningen på en måde, der leder til uværdige forhold og sociale tragedier for svækkede borgere. Men det er også på tide, at socialministeren og regeringen i stedet for at kræve nulvækst i de kommunale udgifter rækker en hjælpende hånd til at pleje ældre borgere.