Brønderslev

LÆPLANTNING

Den kollektive læplantning organiseres og styres af regionale plantningsudvalg under Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger, og gennemføres for lokale plantningforeninger efter en rullende flerårig plan. I Vendsyssel bliver der i foråret sat 68.000 planter i Aabybro og Pandrup, halvt så mange som tidligere runder. I området har mange lodsejere egne projekter i gang. Planlægningen af næste års plantning i Brønderslev Plantningforenings område er i gang. 30 lodsejere har indtil nu meldt sig. Arbejdet modtager offentlig støtte på 40 procent, hvoraf halvdelen betales af EU, halvdelen af staten.