Lær de unge om universitet

De kommende år satser vi jo på sundhedsteknologi i Nordjylland. Og det er et langt sejt træk, at få de unge som skal uddannes og forske på dette område gjort interesserede

Jeg arbejder allerede med nogle gymnasieklasser, men jeg synes godt, at man kunne gøre noget mere for at få de vigtige unge med, så de forstår, at sundhedsteknologi er både levende og en af brikkerne fremover. Jeg synes, at vi burde have et system, hvor gymnasieklasser kan søge om støtte til en tur til universitetet, sygeplejeskolen eller andre relevante uddannelser og så få penge til busbilletten. Orla Hav: Det lyder som en meget god idé. Og allerede i dag er universitet god til at lave uddannelsesdage. Det skal vi bygge videre på og få dem, der har noget med gymnasierne at gøre, til at sætte skub i deres tænkning. De unge skal have en mere konkret og levende information om mulighederne. Og så skal vi bruge, at sygehuset har fået universitetsstatus, hvor vi også satser på et forskningens hus. Her kan vi godt fortælle de unge om, hvilke jobmuligheder der ligger og venter.