Lær fuglenes sang at kende

De synger i haven, i skoven og i hegnet, forårets fugle. Hvis man hører til dem, der gerne vil vide, hvordan de enkelte fugle lyder, er der mulighed for at blive klogere i Han Herred Naturcenter i Fjerritslev. Her holder Danmarks Naturfredningsforening i Fjerritslev et fuglestemmekursus over to tirsdage, 29. april og 6. maj, hvor Jørgen Jensen og Lars Heiring fortæller om de almindeligt forekommende fugle på egnen. Første aften foregår i naturcenteret, anden aften som ekskursion i det fri til en egnet lokalitet.