Lær kirken at kende

STENUM:I Stenum er taget et nyt initiativ med minikonfirmand-undervisning. Det er 3. klasse fra Tolstrup-Stenum Friskole, der har fået tilbuddet om minikonfirmand-undervisningen. Minikonfirmand-undervisning er der i mange sogne landet over, og iStenum mener man, at det nu er på tide at sætte projektet på skinner i sognene. I undervisningen foregår der mange forskellige ting. Børnene skal høre bibelske historier og genfortællinger, lege, tegne/male, synge sange og salmer samt lære kirkerummet at kende. På den måde bliver de fortrolige med kirkerummets indretning og udsmykning. Hele forløbet strækker sig over 10 onsdag eftermiddage og det foregåre iten i konfirmandstuen eller i en kirkerne. Hele forløbet afsluttes med en børne-gudstjeneste, så der er et mål at arbejde med. Menighedsrådene i Tolstrup-Stenum og Ø. Hjermitslev har som medhjælp ansat Ingrid Nielsen, Tolstrup, som vil være med hver gang, der er undervisnings og samtidig sørge for forsyningerne til eftermiddagskaffen. - Undersøgelser har vist, at børnene synes, at den undervisning, de møder på 7. klassetrin, når de skal gå til ”rigtig” konfirmand-undervisning, er nemmere, når først bunden er lagt i 3. klasse, påpeger sognepræst Lisbeth KroghIsaksen. Menighedsrådene betaler for børnenes transport fra Tolstrup-Stenum Friskole til konfirmandstuen i præstegården og retur efter endt undervisning.