Trekroner

Læreplaner er vigtige, men har taget meget tid

TIDKRÆVENDE:Hermed en uddybende forklaring om pædagogernes manglende tid som opfølgning til artiklen i Nordjyske 23.9. Ideen med de pædagogiske læreplaner, som vi har brugt meget tid på, er at børns læring skal understøttes bedst muligt. Det sker ved at vi støtter, leder og udfordrer børnene i dagligdagen. Ifølge loven skal alle børnehaver have en pædagogisk læreplan, og i vores institution Solstrålen i Trekroner skulle den, lige som alle andre steder, være færdig til august 2005. Vi valgte, at hele personalet skulle være med til at sætte den sammen, og i fællesskab har vi beskrevet, hvordan vi vil opnå og opfylde lovens mål. Derfor har vi brugt flere personalemøder på læreplanen. Et spændende arbejde, hvor vi har diskuteret, hvad vi gerne vil og hvordan vi gør det. Vi har samlet brugt et antal timer, der svarer til fire ugers afspadsering for en fuldtids medarbejder. De timer går desværre fra børnene. Det er beklageligt, men vi mener, at planen bedst føres ud i livet, hvis alle er med til at lave den. Det var selvfølgelig bedre, hvis der med indførelsen af læreplanerne fulgte vikardækning for de timer, vi har brugt. Her er en forklaring på, hvad læreplanen indeholder. Der er seks temaer: 1. Barnets alsidige og personlige udvikling: Den styrkes gennem alt, der foregår i en børnehave og i barnets liv i øvrigt. 2. Sociale kompetencer: De udvikles gennem forholdet til andre. Børnehaven skal hjælpe barnet til at få en positiv selvforståelse og at indgå i forpligtende fællesskaber. 3. Sprog: Det handler både om tale-, skrift-, billed-, og kropssprog. Sprog er en forudsætning for, at barnet kan kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. 4. Krop og bevægelse: Det er vigtigt, at børn får mulighed for at udfolde sig fysisk i hverdagen og derved udvikle sig bevægelsesmæssigt. 5. Natur og naturfænomener: Børnehaven vil aktivt inddrage naturen og de værdier, naturen rummer. 6. Kulturelle udtryksformer og værdier: Børnehaven skal gennem aktivitet værne om og give forståelse af vores kulturarv og markere egne og kulturbestemte traditioner, som for eksempel fødselsdage og højtider.