EMNER

Læreplaner med kreativitet

Politikere ønsker mundtlige fremlæggelse med overraskelser frem for bunker af papir

Børnehaver og vuggestuer i Hjørring Kommune arbejder med pædagogiske læreplaner, og samtidig arbejder kommunen med at finde frem til, hvordan den fælles kultur i storkommunen skal være for det arbejde. I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet en fælles ramme, som politikerne i børne- og undervisningsudvalget netop har godkendt. Her lagde politikerne op til, at der godt må være noget overraskelse i læreplanerne. - Institutionerne skal arbejde med det og skal vende tilbage til os med en evaluering i marts 2009. Det må meget gerne være en kreativ evaluering. Vi ønsker ikke en hel masse papir, vi ved godt, at de arbejde med det i dagligdagen. I stedet kunne det være spændende om de ansatte populært sagt kom på op ølkassen og fremlægge for os på en måde, så vi bliver nysgerrige og får forvirret vores tankegang, lyder det fra udvalgsformand Viggo Bilde (UP). Han ser arbejdet med læreplaner som noget, der også kan give de ansatte en gevinst. - Det betyder noget for de ansattes stolthed ved jobbet, at man får lært børnene noget, og de får så i den proces lejlighed til at fortælle, hvad børnene har lært, og dermed højnes det faglige niveau. Man får også stillet sig selv en række spørgsmål - hvordan lærer børnene bedst, og hvad virker i forhold til det enkelte barn, mener Viggo Bilde, der understreger, at det er en god ting, at kommunens ca. 50 institutioner er meget forskellige og holder fokus på forskellige ting. - måske kan arbejdet også inspirere til, at man besøger hinanden i institutionerne og lærer af hinandens forskellige måder at gøre tingene på, siger han. Det er normal procedure, at læreplanerne skal godkendes politisk - men det behøver altså ikke at være med en stak tætskrevne A4-sider. Læreplanen er lovmæssigt bestemt til at skulle indeholde tanker omkring syv emner - personlig kompetence, social kompetence, sprog, kulturelle udtryksformer og værdier, natur og naturfænomener, krop og bevægelse samt børn med særlige behov. Målet er at holde fokus på arbejdet med børns læring på en systematisk, synlig og kvalificeret måde.