Skolevæsen

Lærer eller ej

} ANSÆTTELSESSAMTALE: I dag er ansættelsessamtaler til den ledige stilling som administrativ afdelingsleder på Sdr. Kongerslev Skole. 12 har søgt stillingen og af disse er der blot to, som ikke er læreruddannede. En af dem har en universitetsuddannelse med speciale i administration. En type, der appellerer til kommunalbestyrelsesmedlem Randi Madsen (S). - Jeg synes ikke, at det nødvendigvis skal være lærere, der administrerer på skolerne. Hvis en smedje har brug for en administrator, så ansætter de jo heller ikke en smed til det job, siger Randi Madsen. Ud af de 12 ansøgere er de otte kvinder, og aldersgrænserne er 29 og 57 år. - Jeg er meget spændt. Det er et godt felt med yderst interessante ansøgninger, siger skoleleder Find Hartmann. Den administrative afdelingsleder kommer til at indgå i ledelsen på Sdr. Kongerslev Skole sammen med Find Hartmann og Gitte Jeppesen, der allerede er ansat som afdelingsleder med ansvar for pædagogisk udvikling og læringsmiljø.