Børneporno

Lærer fratrådt efter porno-sag

Formanden for Folketingets Retsudvalg vil have mere sikre arbejdsgange hos Rigsadvokaten

AALBORG:Den 58-årige mand, der i foråret blev dømt for besiddelse af rå mængder grov børneporno, er nu fratrådt sin stilling som lærer på et aalborgensisk gymnasium. Det bekræfter direktør i Nordjyllands Amt Per Okkels. Da sagen langt om længe kom til amtets kendskab, blev gymnasiets ledelse orienteret, ligesom amt og gymnasieledelse kaldte manden til møde om sagen. Det skete for cirka en måned siden - eller noget nær et halvt år efter mandens dom i byretten. - Det endte med, at vore veje skiltes. Læreren er nu fratrådt, siger Per Okkels. Direkte adspurgt, om det var lærerens egen beslutning eller en regulær fyring, siger Per Okkels, at fratrædelsen ikke var lærerens egen beslutning. - Det blev lavet sådan, at han selv sagde op, oplyser Per Okkels, uden at gå i detaljer. Under alle omstændigheder har Per Okkels været træt af forløbet, hvor der gik flere måneder, før amtet ved en tilfældighed blev klar over, at en lærer på amtets lønningsliste havde fået dom for besiddelse af børneporno. Den manglende orientering om sagen fratog amtet muligheden for at reagere omgående og vurdere på, om sagen skulle føre til fyring eller andre sanktioner, og Per Okkels håber, at noget lignende ikke gentager sig en anden gang. Overrasket formand Formanden for Folketingets Retsudvalg, SFs Anne Baastrup, håber også, at børnepornosagen fra Aalborg bliver en enlig svale. - Jeg er overrasket over, at der kan ske så alvorlige fejl i så simpel en sag. Det er beskæmmende, for det er helt afgørende, at der er styr på den slags sager, siger Anne Baastrup. Hun peger på, at det ikke hjælper meget, at hele samfundets opmærksomhed i disse år er rettet mod et problem som børneporno, hvis det kikser i sidste ende, så de respektive myndigheder end ikke får mulighed for at overveje, om det skal have yderligere konsekvenser. Det er en alvorlig sag. Ikke mindst når det handler om personer, som har med børn - eller som her unge mennesker - at gøre. Der må hankes op - Det er op til arbejdsgivere at vurdere, om der skal sættes ind med fyring eller andre sanktioner i de konkrete sager, og derfor er det naturligvis helt afgørende, at de som minimum får besked om sagerne, siger Anne Baastrup. Ud fra NORDJYSKEs beskrivelse af sagen mener hun, at der skal hankes op i procedurerne, og hun mener også, at Justitsministeren om nødvendigt må kontakte Rigsadvokaten for at finde ud af, hvordan procedurerne kan forbedres. - Vi skal sikre, at sådan noget ikke kan ske en anden gang, fastslår Anne Baastrup. Hun vil ikke afvise, at Rigsadvokaten rent faktisk kan have vanskeligheder med at få orienteret arbejdsgiverne, sådan som procedurerne er i dag, men i givet fald mener hun, det må være muligt at ændre arbejdsgangene. Vanskelige betingelser Fuldmægtig i rigsadvokaturen Karin Knudsen kalder det beklageligt, at der kom til at gå måneder, før Nordjyllands Amt blev bekendt med sagen. Hun vil ikke kommentere det konkrete hændelsesforløb, men siger dog, at det blandt andet var kommunikationsbrist med andre myndigheder, der var årsag. Mere generelt påpeger hun, at flere forhold kan gøre det vanskeligt for rigsadvokaturen at leve op til kravet om at orientere arbejdsgiverne. - Vi må ofte forlade os på de oplysninger, som folk selv giver os om, hvor de arbejder, og hvem deres arbejdsgiver er. Ifølge loven har folk har ingen pligt til at give os de oplysninger, men hvis de gør det, og det viser sig, at oplysningerne er forkerte, kan det hurtigt blive et problem for os, siger Karin Knudsen. Hun understreger, at det ikke nødvendigvis er sket i den konkrete sag, men det viser, at det ikke altid er nogen nem opgave. - Vi prøver altid at gøre folk forståeligt, at det måske er bedst at være ærlig fra starten. Sådan noget kommer ofte frem før eller siden, og så kan det måske gøre endnu mere ondt, end hvis folk benytter chancen for selv at orientere arbejdsgiveren, før vi gør det, siger Karin Knudsen.