Lærer kan ånde lettet op

HJØRRING:HJØRRING:En 29-årig lærer fra Hjørrings opland kan ånde lettet op. Selv om han for knap tre uger siden blev frikendt for vold med en 13-årig skoleelev, var ankemuligheden der alligevel for anklagemyndigheden. Men herfra har man nu besluttet ikke at anke til landsretten. Det vil sige, at sagen nu er ude af verden for lærerens vedkommende. Han var suspenderet fra sit job fra før jul og til for 14 dage siden, hvor han genoptog sit arbejde på skolen, hvor han blev mødt med jubelråb af eleverne. Voldssagen blev bl. a. kendt på, at stort set hele byen bakkede læreren op. Der var tale om en vanskelig elev, som nu er flyttet til en anden skole. Tiltalen for vold lød på, at læreren skulle have skubbet til eleven, så han slog hovedet mod et bord, ligesom han skulle have grebet fat i armen på eleven ude på parkeringspladsen - og taget ham med ind på skolen igen. Sagen har haft nogen principiel betydning. For spørgsmålet er, hvor langt en lærer må gå, når man går i rette med en elev. Det var nemlig lige før, læreren var blevet dømt. Domsmandsretten slog nemlig fast, at det at læreren havde trukket drengen med ind i klasseværetset igen, lå på grænsen til det strafbare. Læreren forklarede, at det var for at dysse drengen ned, at han ville have ham med ind i klasseværelset igen. Bataljen med, at drengen havde slået hovedet mod et bord angav læren som et uheld under tumulten. Det hele begyndte med, at læreren ville have eleven til at samle noget papir op, som han mente eleven havde efterladt på gulvet. Det nægtede eleven under henvisning til, at det ikke var noget papir, han havde haft med at gøre.