Læreraftale kom i hus

Bedre folkeskole, når lærerne slipper for bureaukratiske regler

Som en af de sidste kommuner i regionen har Hjørring Kommune indgået ny lokal overenskomstaftale med lærerne. Aftalen hilses velkommen af begge parter, fordi den afskaffer en masse topstyrede regler for lærerne og lægger mere ansvar i hænderne på den enkelte lærer. - Vi er meget glade for aftalen. Vi tror, at den gør folkeskolen til en mere attraktiv arbejdsplads og vi tror på, at vi med afskaffelsen af de mange regler får en bedre folkeskole, siger formanden for Lærerkreds Nord, Lars Busk Hansen. Aftalen betyder, at hver lærer som udgangspunkt får tildelt 769 undervisningstimer, som læreren og skoleledelsen skal administrere. I dag skal lærerne eksempelvis dokumentere, registrere og opgøre timer separat, hvis de skal på kursus. I fremtiden bliver det lagt ind i den faste ramme af undervisningstimer, og styret af lærer og skoleledelse. Aftalen kommer ikke til at koste kommunen flere penge. Det havde embedsmændene oprindelig beregnet. Neddrosling Fordi der ikke kommer flerer penge betyder aftalen dog omprioritering eller nedskæring af visse typer lærertimer. - Når antallet af undervisningstimerne ligger fast, skal der omprioriteringer eller neddroslinger til på forberedelsestiden, forældresamtaler eller eksempelvis lejrskoler/skoleteater, siger formanden for Børne- og undervisningsudvalget, Viggo Bilde (UP). - Visse opgaver skal måske også i fremtiden løses af andre end lærerne. Han nævner som eksempel, at sløjdlærerne ikke skal bruge timer på at slibe stemmejern. Det er en opgave for andre. En følgegruppe skal løbende tjekke om aftalen lever op til intentionerne. - Med aftalen får vi en enklere planlægning i det daglige, fordi den enkelte lærer får mere ansvar. Kommunen har tiltro til, at den, der er tættest på eleverne, kan finde ud af at administrere timerne bedst muligt, siger Lars Busk Hansen. Viggo Bilde tror også på øget ansvar til den enkelte lærer. - Med aftalen får vi øget fokus på undervisningen, i stedet for fokus på registreringer og regler. I fremtiden bliver lærernes tid ikke styret af "ingeniørmodeller", siger Viggo Bilde. - Der bliver videre rammer for den enkelte lærer og vi tror, at det er en god ide.