Skolevæsen

Lærere blev ikke hørt om lukning

Fagforening kritiserer, at den ikke blev hørt, før kommunen søsatte et forsøg med nedlæggelse af specialklasser.

Lærerne burde have været inddraget, før kommunen laver forsøg med at nedlægge sprog-læseklasserne, mener lærerkredsens formand Gert Willems. Arkivfoto: Lars Pauli

Lærerne burde have været inddraget, før kommunen laver forsøg med at nedlægge sprog-læseklasserne, mener lærerkredsens formand Gert Willems. Arkivfoto: Lars Pauli

Lærernes fagforening i Mariagerfjord Kommune finder det kritisabelt, at organisationen ikke er blevet hørt i forbindelse med nedlæggelsen af sprog- læseklasserne på Hadsund Skole og Hobro Søndre Skole. Sagen har ifølge Gert Willems, formand for Mariagerfjord Lærerkreds, ikke været drøftet i Mariagerfjord Kommunes MED-udvalg for skolerne, hvor blandt andre lærerne er repræsenteret. - MED-aftalen sikrer, at medarbejderne bliver hørt, inden kommunen foretager væsentlige ændringer af deres arbejdsforhold. Det er ikke sket i sagen om sprog-læseklasserne, beklager Gert Willems. - Før forvaltningen gør forsøg med at nedlægge sprog-læseklasserne, bør den inddrage de lærere, der har deres daglige virke i klasserne, og høre til deres erfaringer, påpeger han. Heller ikke den styregruppe, som siden foråret har været nedsat for at belyse øget inklusion i folkeskolen, og som lærerne er repræsenteret i, er blevet orienteret om, at kommunen har tyvstartet med inklusion.