EMNER

Lærere efterlyser bedre uddannelse

Aalborg Lærerforening forstår ikke kommunen

Aalborg Lærerforening forstår ganske enkelt ikke Aalborg Kommune, når det handler om uddannelse. Det lod foreningens formand, Dorthe Kamp, tydeligt forstå i sin beretning på Aalborg Lærerforenings generalforsamling tirsdag. - Jeg havde håbet, at dette afsnit af den mundtlige beretning i år skulle være positivt. At politikerne og skoleafdelingen havde fået øjnene op for, at kvalificeret undervisning kræver veluddannede lærere og børnehaveklasseledere. Desværre har forhandlingerne om en efter- og videreuddannelsesaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Aalborg Kommune ikke ført til noget resultat, konstaterede hun. Formanden henviste til, at lærerne i Aalborg-området i vid udstrækning er nødt til at bruge deres fritid, hvis de vil efter- eller videreuddanne sig - i modsætning til kollegaerne i landets andre store byer, hvor kommunerne gerne har villet indgå en aftale, som gør det muligt at bruge arbejdstiden på at uddanne sig. Undersøgelse Aalborg Lærerforenings arbejdsmiljøundersøgelse fra 2008 viste, at 43 procent af lærerne føler et stort behov for efteruddannelse. Næsten halvdelen af kommunens lærere har søgt efteruddannelse, men ikke fået det. Og 76 procent af de lærere, der får afslag på efteruddannelse, får det med en begrundelse om manglende ressourcer. - Arbejdspladserne bør udarbejde en samlet uddannelsesplan og en plan for den enkelte lærers efter- og videreuddannelse, så det er gennemsigtigt for medarbejderne, hvornår og i hvilket omfang de tilbydes efteruddannelse, sagde Dorthe Kamp på generalforsamlingen, hvor hun kunne fremvise dokumentation for, at meget få lærere og børnehaveklasseledere har søgt om tilskud fra den pulje, der er afsat til formålet. - Jeg er sikker på, at den manglende interesse for at søge bunder i den manglende efter- og videreuddannelsesaftale. Er det slet ikke gået op for politikerne og skoleafdelingen, at det har store konsekvenser for lysten til videreuddannelse, at der ikke er en aftale på området?, spurgte formanden. - Så længe der ikke eksisterer en aftale, vil Aalborg Lærerforening gøre det klart for alle lærere og børnehaveklasseledere, der ønsker at søge midler til efteruddannelse, at de kommer til at bruge en meget stor del af deres fritid på arbejde. Dette er bestemt ikke med til at skabe interesse for udvikling af folkeskolen i Aalborg, og arbejdsglæden falder betydeligt, hvis det forventes, at man skal undervise i fag, hvor man ikke føler sig tilstrækkeligt kompetent, tilføjede hun.- nok