Lærere gør en forskel

ANSVARSLØST:For tiden kører der en debat omkring gigantunderskuddet på Nibes kommunale skoler. men der er næppe mange, der er blevet klogere af at følge debatten fra sidelinien. Det er et faktum, at normeringen på skolerne er fastholdt, hvilket var en del af aftalen i forbindelse med overgangen til lønsumsstyring. Alligevel er budgettet på alle fire skoler overskredet - endda med et beløb pr. elev af nogenlunde ens størrelse. Kan det virkelig passe, når forvaltningen og Jack Jensen tilkendegiver, at dette underskud skyldes dumme skoleledere, Jeg tror det ikke - bevidst eller måske nærmere ubevidst har der indsneget sig serviceforringelser i forbindelse med indføring af lønsumsstyring - serviceforringelser, som politikerne nu ikke ønsker at stå ved. Der tales i dag meget om at teste elever i folkeskolen. Måske skulle man lave denne test på skolelederne over for lokalpolitikerne, og se, hvem der kommer bedst ud af den. Alligevel er dette ikke nødvendigt, da vi i Skoleområde Vest har lavet en meningsmåling, der jo som bekendt er meget mere sikker, og den viser, at skolelederne kommer ud som sikre vindere. Når forvaltningschefen og Jack Jensen udtaler, at fyring af fem lærere i Nibe Kommune ikke får nogen betydning for kvaliteten af undervisningen, udtaler de sig så med erfaring i egen baggrund alias "Jeg gør ikke nogen forskel på min arbejdsplads". Dette er ikke tilfældet for lærerne i Nibe Kommune, der hver dag enkeltvis og samlet gør en forskel for vores børn. Nibe kommune lavede i februar 2003 et oplæg til lønsumsstyring. Hensigterne omfatter i hovedtræk ønskerne om at skabe incitament til en bedre styring af personale-ressourserne, sikre motivation og fremme af produktivitet blandt medarbejderne, større sikkerhed for størrelsen af de samlede udgifter til løn både for politikere og institutionsledere, administrative forenklinger ved budgettering af lønninger for institutionerne, og opfyldelse af intentionerne i "Ny Løn. Hvis vi -ledere, skolebestyrelser, forvaltning og politikere - skal leve op til de formål, har vi brug for ro og fokusering på at gøre gode skoler bedre, og vi skal bruge ressourcerne på børnene. Som formand for Skolebestyrelse Vest kan jeg ikke acceptere, at vores skoleledere igen og igen sidder i timelange møder med forvaltningen omkring økonomiske spørgsmål. Jeg forventer, at de bruger deres tid på at tilrettelægge arbejdet på den enkelte skole i forvisning om, at de er givet de økonomiske ressourcer, der ligger til grund for aftalen om lønsumsstyring. Der skal ikke ske pludselige og ikke forventede indgreb i skolernes rådighedsbeløb ud fra barsel, langtidssygdom og politisk lunefuldhed omkring en privat sundhedsklinik for offentlige ansatte for hvem, vores offentlige sundhedssektor ikke er tilstrækkelig.