Skolevæsen

Lærere i Hjørring har lavt fravær

Mens hver tiende time i folkeskolerne i hovedstaden bliver aflyst eller klaret med en vikar, så bliver 19 ud af 20 timer gennemført som planlagt med den almindelige lærer i Hjørring og Nordjylland.

Undervisningsministeriet har netop undersøgt området, som er aktuelt på grund af debatten om kvaliteten af folkeskolen og den lærermangel, der er nogle steder. - Det ser meget fint ud heroppe. Vi hører som politikere somme tider kritik af, at der er mange timer, hvor børnene får fri. Jeg kan godt forstå, at forældrene er meget opmærksomme på, at deres børn skal lære meget i skolen. Det her er et godt papir for os at have, fordi det giver et billede af, hvordan det er, siger formand for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup. Undersøgelsen blev fremlagt på et møde i udvalget forleden. Helt nøjagtigt bliver 94,4 pct. af timerne i Hjørring Kommune gennemført efter planen, altså med den rigtige lærer. Tallet dækker over nogle udsving fra 97,4 pct. på Skallerup Skole, en masse skoler på 93-94 pct. og i bunden Holmegårdskolen med 89,4 pct. - Det er vigtigt, at børnene får de timer, de skal have, men det kan tit være svært for skolelederne at fremskaffe uddannede vikarer. Når det gælder de store børn, kan det også være, at de kan få lige så meget ud af at arbejde selv den time, vurderer Else Købstrup. Undersøgelsen dækker over første kvartal 2004, og blandt andet derfor er skoleleder på Holmegårdskolen, Søren Chr. Jensen, ikke bekymret over, at mere end hver tiende time på hans skole ikke blev gennemført med den tiltænkte lærer. - Det skyldes langtidssygdom på det tidspunkt, som talte tungt i statistikken, men jeg er sikker på, at vi er på niveau med de andre skoler nu, siger han.