Lærere kræver bod af Sæby og Aalborg

Lærerne fik ikke mødeplaner og løntillæg til tiden

AALBORG:Lærernes fagforening, DLF, kræver minimun en million kroner i bod af Sæby og Aalborg Kommuner, fordi de på flere skoler i 2000 ikke gav lærere mødeplaner og løn til tiden. Sagen har netop været i Arbejdsretten i København som en prøvesag for 27 andre kommuner landet over. Udover de nordjyske kommuner er Gladsaxe også udtaget i prøvesagen, der afgøres 27. marts. Kommunernes vanskeligheder op til sommerferien 2000 skyldes et computerprogram, Matrix, der åbenbart var så fyldt med fejl, at kommunerne havde svært ved at bruge det. I Aalborg Kommune var problemerne så store på Fildstedvejens Skole, Kærby Skole, Mellervangskolen, Seminarieskolen og Sulsted Skole, at lærerne måtte vente mange måneder på deres mødeplaner. Møde- og aktivitetsplaner skal i følge overenskomsten udleveres til lærerne fire uger før skolestart, men den sidste lærer fik først sin plan i marts 2003, otte måneder for sent. Der var som følge af de manglende planer også store problemer på flere skoler med at udbetale forskellige løntillæg. Lærernes Centralorganisation, der har rejst sagen i Arbejdsretten, kræver minimum 900.000 kroner af Aalborg Kommune og 100.000 kroner af Sæby. Boden kan tilfalde både Kommunernes Landsforening, kommunen og den enkelte skole. Formand for Aalborg Lærerforening, Bjarne Krogh, sagde i 2000 i første omgang o.k. til, at flere skoler i Aalborg ikke nåede at skrive mødeplaner og aktivitetsplaner ud til tiden, altså fire uger før skolestart. - Vi enedes i juni om, at kommunen skulle sørge for, at planerne lå der senest midten af september, men det kunne de ikke overholde, selv om det var en del af overenskomsten. - Vi kunne ikke blive ved, og så måtte vi gå i arbejdsretten, forklarer Bjarne Krogh. - Man skal også se det her i lyset af, at netop KL var meget opsat på at få en ny overenskomst med de nye regler trumfet igennem. Den blev stemt ned i første omgang, men blev indført i 1999. Kommunerne havde altså tid til at forberede sig, siger Bjarne Krogh. - Man må også gå ud fra, at når man skriver under på en overenskomst, så tager man det alvorligt, understreger formanden. Formand for Sydøstvendsyssels Lærerkreds, Kristian Kristoffersen, oplyser, at også Sæby Kommune fik en frist til 15. september til at få løst problemerne med en af kommunes skoler, Torslev Centralskole i Østervrå. - Men de kunne ikke overholde fristen, oplyser kredsformanden.