Lærere kræver klar besked

Lærerkreds Nord er glad for visioner, men skeptisk over for planer om ny skole som et OPP-projekt

Købt eller solgt? Det er uholdbart, at både elever, lærere og forældre på de berørte skoler ikke ved, om skolen er der næste år, siger Lærerkreds Nord.

Købt eller solgt? Det er uholdbart, at både elever, lærere og forældre på de berørte skoler ikke ved, om skolen er der næste år, siger Lærerkreds Nord.

- Må vi bede om langsigtede, holdbare løsninger. Elever. forældre og medarbejdere kan ikke leve med en konstant uvished om, hvorvidt deres skole også eksisterer til næste år. Det sagde formand, Lars Busk Hansen, da der forleden var generalforsamling i Lærerkreds Nord. Han hentydede selvfølgelig til planerne om en ny skole. Det var planer, der aldrig blev til noget. - Det er ærgerligt, for det var en visionær plan, der også kunne give et spændende perspektiv for personalet på de to lukkede skoler, Ørnevejens Skole og Munkebakkeskolen. Nu er lærerne spændte på, om der går valgkamp i sagen. Et af perspektiverne er at bygge en ny skole som offentligt privat partnerskab (OPP), hvor en privat investor bygger skolen, som kommunen så lejer. - De få erfaringer, der er med den type skolebyggerier, er ikke positive. Vi ser gerne en ny skole i Frederikshavn midtby, men vi er betænkelige ved modeller, der endnu ikke er klart beskrevet. Eksempelvis har medierne Danske Kommuner og Folkeskolen debatteret eksemplet Vildbjerg Skole, tidligere Trehøje men nu Herning Kommune. For eksempel udtaler Herning Kommunes funktionsleder i Økonomi og Analyse, Hanne Østergaard Rasmussen: - Vildbjerg Skole kostede 120 millioner kroner at bygge, men skatteborgerne i Herning Kommune kommer til at betale 265 millioner kroner for skolen i de 30 år, aftalen med det private finansfirma løber. Skoleleder Ole Vestenaa, Vildbjerg Skole har modsat udtalt: - Vi får noget for investeringen. For eksempel får vi malet hver femte år. På den gamle skole skulle vi være glade, hvis det skete hver 20. år. Borgmester Lars Krarup (V), Herning Kommune har udtalt: - Indholdsmæssigt er skolen et rigtig godt projekt. I sin tid var det rigtigt at vælge en OPP-model, fordi Trehøje Kommune ikke havde kassebeholdningen til at lave en skole til 25 millioner kroner. De havde virkelig behov for skolen. Den har bare vist sig at være meget dyr i drift, Efter kommunesammenlægningen har vi betalt mere til drift og vedligehold end vi gør til andre skoler, som er over 30 år gamle. I Frederikshavn Kommune har borgmester Erik Sørensen (S) udtalt, at der vil blive truffet afgørelse om ny skole eller ikke - og dermed også om Ørnevejens Skoles og Munkebakkeskolens fremtid - inden sommerferien. Lærerkreds Nord ser også mangler ved den model, som taler om fortsat brug af begge bygningskomplekser, men med fælles ledelse. - Der bliver jo ikke en ny skole ud af at slå to skoledistrikter sammen. - Vores erfaringer med fælles skoleledelse i Hjørring Kommune er ikke voldsomt positive, sagde Lars Busk Hansen på lærernes generalforsamling.