Lærere lærer for lidt

OECD kritiserer, at der er færre penge til efteruddannelse.

De danske folkeskolelærere bør i langt højere grad tage plads på den anden side af katederet og selv modtage undervisning. Men både staten og kommunerne har de senere år skåret ned på lærernes efteruddannelse, og den udvikling møder kritik fra både lærerne og politikere. Således er statens tilskud til korte efteruddannelseskurser for lærere skåret markant ned de senere år. I et svar til Folketinget skriver undervisningsminister Ulla Tørnæs (V), at statens bevilling til korte efteruddannelseskurser for grundskolelærere er faldet fra 53 millioner kroner i 2000 til 10 millioner kroner i 2003. Det skyldes, at ansvaret for at holde lærerne ajour med den nyeste viden på deres område er lagt ud til kommunerne. Men også i kommunerne bliver der skåret ned, og dermed går udviklingen stik modsat den, som OECD anbefaler i en omdiskuteret rapport, der blev udgivet i maj. Og det er helt galt, mener Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Thomas Adelskov. - Det er en katastrofal kurs i forhold til lige præcis det, vi burde gøre i øjeblikket. Vi har lavet en ny folkeskolelov, der stiller nye krav til undervisningen og nye krav til lærerne, og så burde vi netop opruste på hele efteruddannelseområdet. Men der sker det modsatte, siger Thomas Adelskov, som placerer en del af ansvaret hos regeringen. - Regeringen har skåret ned på det her område de seneste tre år, og det får den konsekvens, at der, hvor vi ønsker øget faglighed i folkeskolen, der går det faktisk den modsatte vej, siger han. I svaret til Folketinget afviser undervisningsminister Ulla Tørnæs dog, at tallene kan tages til udtryk for, at der er skåret markant ned i efteruddannelsen af lærere. Det store fald fra 50 til 10 millioner kroner skyldes blandt andet "en ændret tilskudsstruktur". Næstformanden i Danmarks Lærerforening, Stig Andersen, er enig i, at man ikke direkte kan konkludere, at statens mindre bevillinger har ført til et ligeså stort fald. Men staten har lagt ansvaret ud til kommunerne, og her viser foreningens egne undersøgelser, at kommunerne har sparet på udgifterne til lærernes efteruddannelse. - Før fik kommunerne penge fra staten direkte til lærernes efteruddannelse. Nu får de pengene som bloktilskud og kan vælge, om de vil bruge pengene til efteruddannelse eller for eksempel til at asfaltere veje, og vi kan se, at man skærer ned på efteruddannelsesområdet, siger Stig Andersen. Og det går ud over kvaliteten i folkeskolen, mener han. - Det er en helt forkert udvikling. Alt dansk og international forskning viser, at hvis man skal styrke kvaliteten i skolen, så er det bedste man kan gøre at investere i lærernes kvalfikationer. Derfor er efteruddannelse afsindigt vigtigt, siger Stig Andersen. Han mener derfor, at staten igen må påtage sig et større medansvar for efteruddannelsen. - Det er klart, at hvis man vil opporioritere området, så må man også gøre noget, der motiverer kommunerne til at få gjort noget ved det. Tallene tyder på, at det er den forkerte vej at gå fra direkte tilskud til bloktilskud, for det giver ikke det samme incitament, og kommunerne er under økonomisk pres, siger Stig Andersen. Bjørn Dahl, der er formand for Kommunernes Landsforenings børne- og kulturudvalg, vil ikke afvise, at der er kommuner, som har skåret i lærernes efteruddannelse, og at det sammen med statens omlægning af tilskuddene er en del af forklaringen. Men lærerne selv og deres overenskomster er også en del af problemet, mener Bjørn Dahl. - Det kan skyldes, at der er kommuner, der har skåret ned, men også, at der ikke har været efterspørgsel efter kurserne. Og så skal man også ind og rode i gryden i forbindelse med lærernes tjenestetidsaftale. Der er ingen, der har en så detaljeret aftale om arbejdstid, som lærerne har. Lad os viske tavlen ren, og frigøre ressourcer til efteruddannelse, siger Bjørn Dahl, som dog også gerne så flere penge til området. - Hvis Folketinget vil give kommunerne flere penge til efteruddannelse, er de velkomne, men det er ikke de signaler, vi hører, siger Bjørn Dahl. /ritzau/