Lærere må genopfriske lektie

Med ret uventet udgangspunkt i folkeskolens dokumenterede, men for det meste ikke accepterede lavstatus som uddannelsesinstitution har den radikale Marianne Jelved ifølge NORDJYSKE (25.8.) på et tilløbsstykke af en konference i en slags henrykkelsestilstand bjergtaget forsamlingen med et fra Norge importeret columbusæg: en såkaldt LP-model (læring på pædagogiske grundlag).

Skolevæsen 1. september 2007 20:53

Stik modsat en i tiden ellers nærmest næsegrus dyrket pædagogisk guru, den amerikanske Howard Gardner - ham med teorien om de mange intelligenser - der pointerer, hvad den udelte folkeskole i øvrigt modvirker, at ”læreren skal gøre undervisningen individuel, fordi ”mange er gået ud af skolen før tiden, fordi de ikke brød sig om at marchere i takt til andres melodi”, så pointerer den norske analysemodel, at individet bør tilsidesættes til fordel for fællesskabet. Og dermed prøver man endnu engang at redde folkeskolens udelthedsprincip, hvis højst uens klassefællesskaber har sikret den danske uddannelsesmæssige bundplacering. Med den nyintroducerede pædagogiske model kan man oven i købet med fordel øge den billiggørende rummelighed og demed yderligere umuliggøre det individuelle udgangspunkt i undervisningen. Denne sidste kendsgerning skæmmer selvfølgelig vidundermidlet, og derfor må man som ansat i folkeskolen lære eller rettere genopfriske en lektie, der godt nok strider mod virkeligheden, men det er der jo så meget andet i den pædagogiske debat, der gør. Man må lære, at ”fællesskabslæring er stærkere end individuel læring”. Og så kan man jo samtidig, medens man er i gang, tage et opgør med det gamle mundheld om, at ”lige børn leger bedst”. Ikke fordi mundheldet ikke er sandt. For det er det stadigvæk. Men fordi det jo strider mod de tilstræbte højst uens klassefællesskaber, som den udelte enhedsskole gør en dyd af, og som altså har sikret vores uddannelsesmæssige bundplacering. Så en sådan mundheldsunderbygget sandhed må man selvfølgelig forkaste. I praksis betyder alt dette, at hvis en elev har indlæringsvanskeligheder, der måske har afstedkommet adfærdsproblemer i den klasse, hvor eleven dagligt kan se, at han ikke slår til i kammeraternes selskab, så skal eleven blot blive i klassen, fordi det uens fællesskab, der har frembragt problemerne, også er det fællesskab, der danner grundlaget for at fjerne dem. Nogen vil nok have svært ved se logikken heri. Men columbusæg virker jo heller ikke ved hjælp af logik. Columbusæg virker mirakuløst. I Norge siges det, at lærerne leder efter det, der opretholder elevernes problemer. Hvad nu, hvis lærernes søgen i Danmark peger hen imod de sammenbragte udelte klasser. Hvad vil man så gøre?

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...