Lærere mobber elevers holdning

Skolelærere må ikke kalde Dansk Folkeparti for nazister, mener vred teenager

STØVRING:Børn mobber hinanden. Det er almindeligt kendt. Men at lærere mere eller mindre bevidst mobber elever for deres politiske holdninger, er ikke noget, man taler så meget om. Ikke desto mindre føler en elev fra Karensmindeskolen sig dybt forurettet over nogle af sine læreres opførsel. - En af dem sagde for eksempel, at: "Folk, der stemmer på Dansk Folkeparti, er idioter". Efter det sidste valg betyder det, at 12 procent af de voksne danskere er idioter. En af lærerne sammenlignede også Dansk Folkeparti med nazister og sagde, at den eneste rigtige forskel var, at det var muslimer, partiet var efter, ikke jøder. Det synes jeg ikke, at man kan tillade sig at sige, forklarer Nils Fanøe-Christensen, der nu er gået ud af Karensmindeskolen efter 9. klasse. Selv har den 15-årige de sidste år været aktiv i Dansk Folkepartis Ungdom (DFU), hvor han blandt andet er i den nordjyske bestyrelse. Det har selvsagt øget hans fortørnelse. Det gælder også to klassekammerater, der vidner på, at episoderne er rigtigt beskrevet. Den ene er menigt medlem af Dansk Folkeparti, den anden beskriver sig som sympatisør. Episoderne er fordelt over to år og tre lærere, hvoraf de to var vikarer. Nils Fanøe-Christensen har klaget over udtalelserne, mest udførligt i et brev til skoleinspektør Ole Corneliussen i maj. Han fik et personligt og diplomatisk svar, der ikke betvivler episoderne, men heller ikke giver eleven medhold: - Jeg er ikke enig i, at at skolens lærere er forpligtet til at opretholde værdi-neutralitet, hvis du med det mener, at de ikke kan komme med politiske, etiske eller religiøse holdninger. Det er en ret alle har - også elever. Derimod er lærere forpligtiget til at afbalancere undervisningen, så de forskellige synspunkter står i forhold til hinanden, skriver Ole Corneliussen blandt andet. Han henholder sig også til, at den eneste perisode med en af skolens faste lærere er over to år gammel, og at Nils Fanøe-Christensen derfor burde have taget sagen op noget før. - Men det handler jo om, at nogle lærere indoktrinerer eleverne på den her måde, og efter hvad jeg hører fra andre, sker det mange andre steder, siger Nils Fanøe-Christensen. Derfor vil han ikke slippe sagen, som har ligget ham meget på sinde de sidste måneder. Kan han ikke ændre på lærernes holdninger og udsagn, vil han i hvert fald gerne gøre opmærksom på problemet. Det lykkedes i ferietiden ikke at få en kommentar fra skoleleder Ole Corneliussen.