Lærere og skoleledere skal efteruddannes

UNDERVISNING:Undervisningen af børn i Hjørrings folkeskoler skal blive bedre. Derfor har børne- og undervisningsudvalget netop godkendt en større plan for efteruddannelse af lærere og skoleledere frem til 2010. I alt skal der bruges syv mio. kr. på efteruddannelsen. Undervisningsministeriers puljemidler vil kunne betale størstedelen. Det drejer sig om efteruddannelse af lærere i naturfag, matematik og engelsk, samt uddannelse af læsevejledere, hvor målet er, at der skal være to på hver skole. Angående efteruddannelse af skoleledere, så er det meningen, at skolernes øverste ledere skal tage en diplomuddannelse i ledelse. I denne pulje kan otte få mulighed for at få denne uddannelse.