Ungdomsuddannelser

Lærere på kursus i fremtidens skole

HOBRO:Hvordan ser fremtiden ud for de elever, som vælger at gå på en af områdets ungdomsuddannelser? Det spørgsmål vil fjordområdets ungdomsuddannelser besvare, når de mandag i fælleskab inviterer folke- og efterskolelærer til et informationsmøde. Eftersom ungdomsuddannelserne i de senere år har gennemgået omfattende reformer, er der behov for at informere om de nye rammer. - Det er et tilbud til de lærere, som er med til at guide de unge i deres valg af studieretning. Efter mødet er lærerne i stand til at vejlede de unge bedre, siger Birger Axen, der er rektor for Hobro Gymnasium og HF-kurser. De uddannelser, der er ændret som følge af reformen, er Handelsskolen (HHX), Teknisk Gymnasium (HTX), Det Almene Gymnasium (STX) og HF-kurserne. - I fremtiden vil vi forhåbentlig også se et tættere samarbejde mellem de forskellige uddannelser, siger Birger Axelsen, der påpeger, at, fordragsholder Anne-Marie Dahl vil give et livligt indblik i skolefremtiden.