Skolevæsen

Lærere på udveksling

På Strandby og Ravnshøj Skole mødes lærere fra fire EU-lande

STRANDBY:En flok lærere fra svenske, engelske og franske skoler besøgte mandag Strandby Skole som led i et udvekslingsprojekt mellem de tre lande og Danmark. Tirsdag gik turen til Ravnshøj Skole, før de fremmede lærere vendte hjem med ny inspiration. Projektet, der går under navnet Comenius, er EU-finansieret og har foreløbig løbet over tre år, hvor danske, svenske og engelske lærere har besøgt hinanden. Franskmændene er med for første gang og deltager i disse dage i planlægningen af, hvad der fremover skal arbejdes med. Lige nu er kassen imidlertid tom, og en af de ting, de to dage i Danmark skal bruges til, er at udfylde ansøgningsskemaer til EU. Håbet er, at der kan skaffes midler til at fortsætte samarbejdet. Kodeordet for et fremtidigt samarbejde er Online, der i den forbindelse har dobbelt betydning. Det står for Ongoing Learning in Europe. Men det hentyder samtidig til den online-kontakt, der er mellem de involverede skoler. En stor del af samarbejdet foregår på lærerplan. De overværer hinandens undervisning, ser på pædagogikken og udveksler erfaringer. - Fornemmer, hvordan vi har det med børnene, siger Knud Kreilgaard, der er skoleinspektør på Strandby Skole. Han fremhæver betydningen af den personlige kontakt. - Vi får noget input fra de andre, som vi kan bearbejde. Skolesystemerne er meget forskellige i de fire lande. Noget af det, de udenlandske lærere finder spændende er det danske system med klasselærere. Det kender de ikke hjemmefra. I det andre lande er det heller ikke almindeligt, at børnene går på den samme skole i så mange år, som det er tilfældet i Danmark. Niveaudeling er normen. Det giver ikke samme mulighed, som de danske lærere har, for at følge den enkelte elevs udvikling gennem hele skoletiden. Til gengæld er der mange prøver i løbet af skoletiden, hvor de danske børn kan vente med den slags, til de slutter 9. klasse. I de andre deltagende lande får børnene også på anden måde livets alvor at føle langt tidligere end i Danmark. For eksempel har skolelederne fra Frankrig ansvaret for børn i aldersgruppen to til 12 år. Knud Kreilgaard føler sig ret sikker på, at vi har noget at lære omkring undervisning af små børn. Der er allerede diskussion blandt politikerne om, at der skal laves bindende læseplaner for børnehaveklassen. - Og så kommer der nok snart vejledende læseplaner for børnehaven, siger han. Lærerne fra de skoler, der er med i projektet, mødes en gang hvert halve år i de forskellige lande. Fra Strandby deltager der hver gang to lærere og en leder. Det er, hvad der kan blive råd til. Ganske vist betales rejsen med EU-midler, men der skal også skaffes vikarer hjemme på skolen, og det koster. Hver gang er det to nye, der kommer af sted, så så mange som muligt får glæde af samarbejdet.