Lærere protester mod forringelse på skoler

Lærerne kræver, at fravær på skoler dækkes i fuldt omfang

Lærerne i Mariagerfjord Kommune protesterer mod de besparelser på skolernes vikardækning, som man vil gennemføre fra kommunalt hold. Lærerne kræver, at fravær på skolerne vikardækkes i fuldt omfang. Kravet blev fremsat i en resolution, som blev vedtaget enstemmigt på kredsens generalforsamling i Mariager forleden. Omkring 100 medlemmer deltog. - Jeg hører fra mine medlemmer, at vi allerede nu har nået smertegrænsen. Allerede i dag bliver man pillet af som tolærer og i specialundervisningen for at dække kolleger ind, der er syge. - Det er frustrerende for lærerne, at de ikke når det program, de har planlagt, og at de ikke kan give eleverne den undervisning, de har krav på. Vi tåler ikke forringelser, siger formand for lærerkredsen Gert Willems. Medlemmerne af Mariagerfjord Lærerkreds udtaler, at kommunens vedtagne niveau for vikardækning er ødelæggende for eleverne udbytte af undervisningen og for lærernes arbejdsmiljø.