Lærere rejser sag om leder

Målet er at få processen til at gå om, så stillingen som afdelingsleder på den ny Astrup Specialskole bliver opslået ledig

Sagen om ansættelsen af en ikke-læreruddannet afdelingsleder på den nye Astrup Specialskole bliver nu en sag for Mariagerfjord Kommunes øverste samarbejdsorgan, hovedudvalget. Lærernes fagforening rejser sagen med den begrundelse, at kommunen ikke har fulgt sine egne procedurer for ansættelser. Den ikke-uddannede lærer blev udpeget af kommunens skolechef til stillingen i Astrup i forbindelse med den ledelsesmæssige rokade i skolevæsnet, som blev gennemført tidligere på året. Dorte Carstens har sæde i hovedudvalget som fællestillidsrepræsentant for lærerne i Mariagerfjord. Hun siger: - Vi har spurgt i vores hovedforening, og her siger de, at det at flytte en sfo-leder til nyt job ikke er det samme som at flytte en skoleleder til andet skolelederjob. - Det er ikke en forflyttelse men derimod en nyansættelse, og hvis den teori holder stik, har kommunen ikke overholdt sine egne procedurer, siger Dorte Carstens. Fagforeningen mener, at ledende medarbejdere på skoler bør have den relevante uddannelse som lærer - vedkommende skal have undervisningskompetence, og skal kunne sparre med lærerne. Hovedudvalget mødes næste gang 14. april.