Lærere skal have et løft

Elever fra flex-klasser flyttes først ud i normalklasser i Thisted Kommune, når lærerne har fået relevant efter- og videreuddannelse

Når flere elever med generelle indlæringsvanskeligheder i fremtiden skal kunne rummes i de almindelige folkeskoleklasser, kræver det omfattende efteruddannelse af lærerne og skolelederne. Det synspunkt er blevet fremhævet i næsten samtlige 31 høringssvar, som er sendt til Thisted Kommune i anledning af forslag til omlægning af specialundervisningen. Embedsmændene i skoleforvaltningen har lyttet. Det kan man se i dagsordnen for til børne- og familieudvalgets møde tirsdag i næste uge: - Implementeringen af en ny struktur på specialundervisningen påbegyndes med kompetenceudvikling for alle lærere og ledere i skoleåret 2012/2013. Dette vil medføre, at der foretages efter- og videreuddannelse inden der tilbageføres elever fra flex-klasserne. Forvaltningen kommer også andre kritikpunkter i møde. For eksempel har flere høringssvar efterlyst klare og konkrete politiske målsætninger i forhold til inklusion (rummelighed). Det foreslås, at disse målsætninger udarbejdes i foråret 2012. Derimod finder forvaltningen det helt afgørende, at skolelederen er en central figur i visitationen af elever til specialtilbud, hvis der indføres et takstsystem til pladserne. Det har høringssvarene ellers udtrykt bekymring for. Politikerne i børne- og familieudvalget skal tirsdag beslutte, om omorganiseringen af specialundervisningen gennemføres som anbefalet af forvaltningen. Når den politiske beslutning foreligger, vil der blive udarbejdet en tre årig implementeringsplan.