Lærere skal også være problemknusere

Alle lærerne på kommunens fem skoler har været på skolebænken

LØKKEN-VRÅ:Lærerne i Løkken-Vrå Kommune er nu blevet klædt bedre på til at tackle skolebørn med sociale problemer. Alle de godt 100 lærere på kommunens fem skoler har deltaget i kurser om adfærd, kontakt og trivsel, og der er bred enighed om, at de såkaldte AKT-kurser har været en succes, der vil øge børns trivsel i skolerne. - Der er børn, der har det vanskeligt i skoletimerne, mens andre har det i frikvarteret. Det er vigtigt at få åbenhed om problemerne og samarbejdet, også for lærerne, som af og til må erkende, at de og bestemte elever ikke trives sammen, fortæller Vrå Skoles viceinspektør, Carl Otto Borup, der sammen med kollegaen i Løkken har koordineret de mange kursusaktiviteter. Kurserne er tilrettelagt af CVU Nordjylland og Hjørring Seminarium på baggrund af et voksende pres på lærerstanden i den moderne skole. Skolen skal i praksis rumme megen opdragelse og social læring samtidig med, at samfundet kræver, at "varen leveres". Skeptiske lærere Nogle lærere var skeptiske før kurserne startede. - Mange har deltaget i pædagogiske kurser tidligere uden at få effekt. Men jeg er meget positivt indstillet efter AKT-kurserne. Vi har fået værktøjer til at tackle dårligt fungerende elever, fastslår lærer Niels Staun fra Vrensted Skole. Niels Staun har lært at få adfærdsvanskelige og umotiverede børn til både at samarbejde om beskrivelsen af deres problemer og samtidig deltage aktivt i løsningen af problemerne. Han er nu udnævnt til AKT-lærer i Vrensted, og han glæder sig til kursus-fortsættelsen efter sommerferien. Her vil der ske en videreuddannelse af AKT-lærere og ledere, som er specielt interesserede i at arbejde med løsning af trivsels- og adfærdsproblemer blandt eleverne. Kurserne slutter med udarbejdelsen af et oplæg til de mulige organisatoriske ændringer på kommunens skoleområde. Løkken-Vrå Kommune HAR allerede vedtaget en radikal ændring af strukturen indenfor specialundervisningen. Eleverne skal i videst mulige omfang blive på egne skoler, og her oprettes der ressourcecentre, hvor lærerne arbejder sammen med skolesundhedsplejen. Målet er at øge rummeligheden i folkeskolen og give eleverne tro på egne muligheder.