Lærere vil væk fra Aarestrup

AARESTRUP:Selv om der formelt er over et år til at landsbyskolen i Aarestrup skal lukke, så kan den lille institution få vanskeligheder med at klare sig gennem sit sidste leveår. Efter NORDJYSKE Stiftstidendes oplysninger, så har lærerne på skolen kollektivt søgt Støvring Kommune om at blive flyttet væk fra deres nuværende job. Hverken Børne- Kulturudvalgets formand Peder Christensen (V) eller næstformanden for Aarestrup Skole, Bodil Iversen, ønsker at kommentere oplysningerne om lærernes ansøgning. Samtidig overvejer et ukendt antal forældre at fjerne deres børn fra skole og indskolingen efter sommerferien, da de alligevel skal flyttes. På en skole, der i øjeblikket har 38 elever fordelt på seks klassetrin skal der dog ikke flyttes mange børn, før det bliver mærkbart i undervisningen. Oven i det har skolens leder for længst fået nyt job andetsteds fra august og hans stilling bliver højst besat midlertidigt. Kommunen er forpligtet til at sørge for den nødvendige undervisning på skolen frem til dens lukning.