- Læreren er den største faktor

Skolechef Jakob Ryttersgaard er enig i, at lærernes efteruddannelse er vigtig - og at det ikke er godt, at der er blevet mindre af det.

- Dilemmaet er, at de faktisk for at kunne leve op til de mål, vi også har for elevernes undervisning, har set sig nødsaget til at bruge nogle af de timer, og det er problematisk på lang sigt. Efteruddannelse er en rigtig vigtig opgave, når vi har store forventninger til det, vores lærere og skoler skal præstere med vores elever, siger han. - Forskning viser, at læreren gør en rigtig stor forskel og faktisk er den største faktor i forhold til eleverne faglige os sociale udvikling, uddyber han. Af kvalitetsrapporten fremgår det, at skolernes økonomi er så trængt, at efteruddannelsesmidlerne bliver brugt i den daglige drift. Skolechefen er opmærksom på problemstillingen. - Der er ingen tvivl om, at der er et af de perspektiver, vi vil have øje på, siger han og peger på, at der er en visionsdrøftelse på skoleområdet i gang. - Vi skal se det i en større sammenhæng. Visionsdrøftelserne på skoleområdet kan være med til at skabe fokus på, hvordan rammerne skal bygges op, så de bliver bedst mulige for det skolevæsen, vi gerne vil have. Stærk på pædagogik Generelt vurderer skolechefen rapporten om folkeskolen i Brønderslev Kommune således: - Hvis jeg holder rapporten sammen med tilsynsbesøg på skolerne, som også giver et godt indblik, så vil jeg sige, at der er nogle ting, vi gør rigtigt godt, og som vi kan spore en udvikling i, ikke mindst på de pædagogiske områder, og så er der også nogle forhold, hvor vi fortsat kan udvikle os, siger han. Han fremhæver status på digitalisering, hvor der er afsat midler til at få en bedre it infrastruktur, som et eksempel på et sted, der er under forbedring. Kvalitetsrapporten beskæftiger sig med skoleåret 2010-2011. Der er siden trådt yderligere besparelser i kraft, som gælder fra august 2011 og frem.