Gymnasiale uddannelser

Lærerforening vil ikke dumpe elever

Undervisningsminister vil stramme disciplinen i gymnasiet

KØBENHAVN:Det sker, at gymnasieelever, som bliver frarådet oprykning, men som alligevel rykker sig selv op, ender med at bestå studentereksamen. Derfor bør man ikke se bort fra, at der kan ske en udvikling med eleverne i løbet af gymnasietiden. Det siger 2. næstformand i Gymnasieskolernes Lærerforening, Henning Lange. Han mener ikke, at undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) har fået en god idé, når hun overvejer, om rektorer skal kunne nægte oprykning, hvis gymnasieelever f.eks. har mindre end 6 i gennemsnit. I øjeblikket kan gymnasieelever, der af skolen bliver frarådet oprykning til næste klasse, selv bestemme, om de vil følge rådet eller ej. - Det er forkert at lægge sig fast på et gennemsnit. Vurderingen af eleven må bero på en helhedsvurdering, så umiddelbart lyder forslaget ikke særligt fornuftigt, siger Henning Larsen. Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) vil stramme disciplinen i de gymnasiale uddannelser. I en foreløbig og endnu ikke offentliggjort redegørelse til Folketinget skriver hun, at der er en tendens til "forsømmelser, manglende forberedelse i undervisningen og øvrige tegn på begrænset engagement". Derfor ønsker ministeren, at der udvikles nye og mere engagerede undervisningsformer, og at der indføres sanktioner mod elever, som ikke lever op til kravene. I redegørelsen lægger ministeren bl.a. op til indførelsen af forpligtende kontrakter med elever, som ikke deltager i undervisningen, eller afleverer opgaver, der lever op til skolens krav. Men kontrakter med eleverne er slet ikke nogen nyhed i gymnasierne, oplyser Henning Larsen. - Op gennem 1990erne har det været meget almindeligt, at man talte med elever om adfærd, arbejdsvaner og socialt samspil, og at det blev nedfældet på et stykke papir, siger Henning Larsen, der understreger, at han udtaler sig om udspillet fra undervisningsminister Ulla Tørnæs uden endnu at have set det på tryk. Repræsentantskabet i Gymnasieskolernes Lærerforening vedtog i november et 12-punkts forslag med foreningens holdning til en kommende gymnasiereform. /ritzau/