Aalborg

Lærerformand efterlyser konkrete udmeldinger

AALBORG:Debatten i byrådssalen kom til at handle for meget om landspolitik, og hvem der har skylden for, at Aalborg Kommune nu skal til at spare. Det mener formanden for Aalborg Lærerforening, Bjarne Krogh, der fulgte debatten fra tilhørerpladserne. Han synes, at politikerne i stedet skulle have forholdt sig mere konkret til budgetforslaget. Lærerforeningen har i skarpe vendinger udtryk sin modstand imod budgetforslaget, som eksempelvis lægger op til, at klassekvotienten skal stige, og at der skal spares på lærernes efteruddannelse og på vikardækningen. - Det er uinteressant, hvem der har skylden. De lokale politikere er sat til at prioritere og tage stilling, siger Bjarne Krogh. Han hæftede sig dog ved, at især Venstre spillede ud med konkrete forslag, men han savnede klare udmeldinger fra socialdemokraterne. - Venstre præciserede, at de blandt andet ikke vil have flere børn i klasserne. Men jeg mangler nogle udmeldinger fra socialdemokraterne om, hvad de vil, siger lærerforeningens formand.