- Lærerfravær påvirker trivsel og motivation

Lærernes fravær skal ligesom elevernes fravær være en del af sammenligningsgrundlaget, når man kigger på aflyste timer.

Rådmand Anne-Dorte Krog (SF) mener, at Byplanvejens Skole har en pointe. Arkivfoto

Rådmand Anne-Dorte Krog (SF) mener, at Byplanvejens Skole har en pointe. Arkivfoto

Det mener skolebestyrelsen på Byplanvejens Skole, der i et høringssvar til kommunen vedrørende kvalitetsrapport 2011 bl.a. skriver, "at lærernes fraværstimer bør indgå på lige fod med elevernes fravær og sammenholdes med antal aflyste timer. Tallene bør gøres sammenlignelige fra skole til skole. Lærerfravær påvirker elevtrivslen/-motivationen negativt". Formanden for skolebestyrelsen på Byplanvejens Skole, Niels Christian Jensen, henviser til høringssvaret og vil ikke uddybe sagen yderligere. Skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog (SF) mener, at Byplanvejens Skole har en pointe med hensyn til, at der er en sammenhæng mellem lærerfravær og elevtrivsel. - Det er et fokuspunkt, for i min egen lille undersøgelse er der faktisk den sammenhæng, siger Anne-Dorte Krog. Som NORDJYSKE Stiftstidende beskrev mandag opgør kommunen allerede aflyste timer i kvalitetsrapporten, hvor man kan se store forskelle på, hvor mange undervisningstimer, der aflyses. - Et eller andet sted kan du jo godt se lærernes fravær på de aflyste time, siger rådmanden. Hun peger på, at der bliver set på lærernes fravær i forvaltningen og på de enkelte skoler. - Det er enhver skoles opgave at sikre stabilitet i børnenes dagligdag, og for mange er et lærerskifte hverken positivt for læringen eller trivslen. Men det søger man også at undgå, og det hjælper med de her årgangsteam, så det er kendte personer, der dækker ind over. Rådmanden ønsker dog ikke, at lærernes fravær skal være et selvstændigt punkt i kvalitetsrapporten, der sammenligner de 50 folkeskoler i kommunen. - Det synes jeg ikke, for meningen er ikke, at man skal slå ned på den enkelte elev og enkelte lærer men generelt på, hvordan det fungerer. Formanden for Aalborg Lærerforening Dorthe Kamp mener heller ikke, at lærernes fravær skal indgå eksempelvis i kvalitetsrapporten, så der er et sammenligningsgrundlag. - Jeg synes overhovedet ikke, at det giver mening, for en enkelt lærer, der er langtidssyg vil kunne trække den der statistik i alle mulige retninger, siger Dorthe Kamp. Lærerformanden mener derimod, at det spiller mere ind, hvordan de enkelte skoler agerer ved sygdom. - Aflyste timer hænger rigtig meget sammen med, hvordan man på skolerne vælger at tackle det, når en lærer er syg. Hvis man vælger at prioritere, at der skal være vikarer til skolens faste lærere eller en fast udannet tilknyttet vikar, som kender skolens dagligdag, så mener jeg ikke, at lærerfraværet påvirker elevtrivslen i nogen negativ retning.