EMNER

Lærerigt foredrag om gårdmalere

Biersted Lokalhistoriske Forening har holdt et foredrag med titlen "Den fædrene gård" med Niels Bendsen. Der var mødt 50 deltagere i foreningens lokaler på Biersted Skole.

niels bendsen samlede 50 deltagere til foredraget om gårdmalerier. Arkivfoto: Grete Dahl

niels bendsen samlede 50 deltagere til foredraget om gårdmalerier. Arkivfoto: Grete Dahl

Niels Bendsen gik på pension for to år siden fra sit job på Vendsyssels Historiske Museum i Hjørring, hvor han var ansat i over 35 år. For ca. 15 år siden indledte han et projekt med at registre og kortlægge, hvordan de forskellige gårdmalere rejste rundt og malede både store og små landbrugsejendomme. Niels Bendsen er på konsulentbasis stadig tilknyttet projektet og er i fuld gang med at affotografere gårdmalerier både i private hjem og i arkiver og samlinger rundt om i Nordjylland. Det er en kæmpemæssig opgave, men formålet er, at der skal oprettes en database, hvorfra man vil kunne hente oplysninger om byggeskikke i de forskellige tidsperioder fra 1890 til 1960. Niels Bendsen kom i sit foredrag også ind på Bierstedmalerne Pedersen og David Guldberg og fortalte om deres virke. Biersted Lokalhistoriske Forening er i besiddelse af ca. 60 billeder af de to malere, og de er i øjeblikket udstillet på 1. salen i Nørhalnehallen frem til 1. marts. I forbindelse med Nørhalne Viser Kunst i denne weekend er der også mulighed for at se denne udstilling, hvor der også vil være repræsentanter til stede fra Biersted Lokalhistoriske Forening. Det næste arrangement i Biersted Lokalhistoriske Forenings lokaler er foreningens årlige generalforsamling mandag 23. februar, hvor bestyrelsesmedlem Jørgen Pedersen efter generalforsamlingen vil fortælle historien om den nu sløjfede langdysse i Biersted, som kaldtes Bjelkes Høj.