Lærerkreds efterlyser mere efteruddannelse

Flere Thy-lærere med kompetence i "smalle" linjefag kræver bevidst satsning

- Thisted Kommune har et efterslæb, når det gælder efter- og videreuddannelse. Og det er helt sikkert, at det er et problem, vi skal have gjort noget ved. Sådan siger formanden for Thy-Mors Lærerkreds, Philip Lehn Brand, på baggrund af en artikel i Thisted Dagblad forleden, der satte fokus på, at der er for få linjefagslærere i Thy. Særligt indenfor natur/teknik, geografi og historie. Philip Lehn Brand siger om baggrunden for de mangelfulde kompetencer, at disse fag for ganske få år siden ikke var højprofilerede fag, og derfor havde de ikke den store interesse for de lærerstuderende. - Nu, hvor geografi og historie er blevet prøvefag, skaber det et problem, mener Philip Lehn Brand. Han kunne godt ønske sig, at naturfag blev et indsatsområde i kommunen - med flere undervisningstimer, bedre udstyr i fysiklokaler og opdaterede landkort til følge. Philip Lehn Brand peger dog på, at Thisted Kommune er godt dækket ind, når det gælder lærere med linjefagskompetence i fag som dansk, engelsk, tysk, matematik og fysik/kemi. Indenfor disse fag gælder, at 80-90 procent af undervisningen gennemføres med lærere, der er særligt kvalificerede til det. Philip Lehn Brand er spændt på at se, hvad politikerne i Thisted Kommune vil bruge Kvalitetsrapporten Folkeskolen 2007 til. Arbejdstidsaftaler Thy-Mors Lærerkreds vil klart bringe efteruddannelse på banen i forbindelse med de lokale arbejdstidsaftaler. Og i den forbindelse peger Philip Lehn Brand på, at uddannede lærere, der vil tage en diplomuddannelse eller et linjefag, burde have forbedrede vilkår. Som et eksempel nævner han, at 20-25 lærere i øjeblikket er i gang med en læsevejlederuddannelse. Men de får kun ¿fri¿ til kursusdage og forberedelse til eksamen. Og altså ingen kompensation for læsedage og opgaveskrivning. Derfor - og for at undgå frafald - vil lærerkredsen kræve bedre vilkår for de mere krævende former for efteruddannelse. - Vi forventer da, at kommunen er interesseret i, at lærerne får mulighed for at kvalificere sig ordentligt, siger Philip Brand.