Skolevæsen

Lærerkreds sætter fokus på arbejdsglæde

Aktiv personalepolitik skal hindre stress og udbrændthed

PANDRUP:Der blev sat fokus på lærernes psykiske arbejdsmiljø, da Jammerbugtens Lærerkreds holdt generalforsamling i Pandrup. Lærerkredsen omfatter lærerne i Løkken-Vrå, Brovst, Aabybro, Brønderslev, Fjerritslev og Pandrup kommuner, og formand Inge Haaber Pedersen slog i sin beretning fast, at blandt andet kritik af folkeskolen lægger hindringer i vejen for læreres arbejdsglæde. - Det gode lærerliv opleves, når vi som lærere har ansvaret for undervisningen. Det ansvar kræver tillid og opbakning fra ledelse, forvaltning og politikere, for at vi kan løse opgaven og være med til at udvikle skolen, sagde Inge Haaber Pedersen. - Det gode lærerliv opleves også, når der gives råderum og ansvar for egen og teamets arbejdssituation, så teamet har frihed til at beslutte, hvordan opgaven skal løses, og hvor meget tid, der skal anvendes hertil. De selvstyrende teams, som allerede eksisterer eller er på vej i kredsens område oplever også, at det gode lærerliv bygger på ansvar og tillid, tilføjede hun. Kritikken af folkeskolen er én af de faktorer, der påvirker lærerne, men Inge Haaber Pedersen påpegede, at forældrene rent faktisk er ganske godt tilfredse med det tilbud, som folkeskolerne giver. En undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik sidste år viste, at 78 pct. af de adspurgte forældre var tilfredse eller meget tilfredse, mens kun ni pct. var utilfredse eller meget utilfredse. Ser man udelukkende på det faglige udbytte og undervisningens kvalitet, var tre ud af fire forældre tilfredse, forklarede Inge Haaber Pedersen. Ny aftale Formanden håbede, at en ny arbejdstidsaftale, som træder i kraft næste år, kan få en positiv indflydelse på arbejdsglæden. - Det må i forbindelse med en ny aftale sikres, at forholdet mellem undervisningstimer og tid til tilhørende opgaver er rimeligt, og at opgavemængden ikke bare kan øges i årets løb. - I en ny aftale vil der tværtimod skulle tænkes ledelse på en anden måde, hvor hovedopgaven for skolelederen må blive personaleledelse og at være pædagogisk ideskaber og inspirator. Så tror jeg, skoleudviklingen vil komme i turbofart, sagde Inge Haaber Pedersen. Hun understregede, at respekt, brug af egne kompetencer, udvikling, engagement og ansvar er nogle af nøgleordene for et godt, meningsfyldt arbejdsliv. - Men også lokalt er det vigtigt at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen som et indsatsområde. Store, forkromede undersøgelser er ikke altid nødvendige, men en fokusering på, hvad der gør medarbejdere og ledere glade for at gå på arbejde, og hvad der tapper dem for energi i det daglige, kan give institutionen nogle få og overskuelige fokuspunkter, som der kan gøres noget ved, pointerede formanden. Inge Haaber Pedersen slog fast, en aktiv personalepolitik får stor betydning i de kommende år, så nedslidning i form af stress, udbrændthed, modløshed og opgivenhed vendes til arbejdsglæde.